DHL Supply Chain investerar i ”koldioxidneutrala lager”

DHL Supply Chain uppger i ett pressmeddelande att bolaget utvecklar 14 stycken så kallade koldioxidneutrala lager, med en total lageryta om 400 000 kvadratmeter. Lagren etableras i Sverige samt i Tyskland, Nederländerna, Finland, Italien och Polen. Lagren är strategiskt placerade för att dra maximal nytta av närheten till de europeiska logistikmarknaderna.

Syftet med satsningen är att stödja kunden i deras tillväxt på några av de främsta europeiska marknaderna. Enligt ett pressmeddelande från DHL Supply Chain kommer samtliga lagerbyggnader ha tekniskt moderna specifikationer och bli viktiga nav för bolagets nationella och internationella kunder. Byggnaderna uppfyller hållbarhetskriterier som BREEAM Excellent och EPC A, följa EU:s taxonomi samt genomgå utvärderingen Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM).

– Utvecklingen av 400 000 kvadratmeter koldioxidneutrala lager är ett viktigt strategiskt steg för oss då vi vill tillgodose våra kunders ökande efterfrågan på mer hållbara lagerutrymmen vid strategiska marknader. Våra lager utvecklas i enlighet med höga krav; vare sig det är hållbarhet, digitalisering, plats eller annat. Direkt anslutning eller närhet till viktiga marknader ger oss möjligheten att ytterligare förbättra leveranstiderna för våra kunder, samtidigt som det hjälper oss att skapa attraktiva jobb i området. Dessa faktorer gör oss och våra kunder ännu mer framgångsrika, och leder vägen till en mer hållbar framtid, säger Hendrik Venter, vd för DHL Supply Chain EMEA.

Var det svenska lagret kommer att lokaliseras och den närmare definitionen av ”koldioxidneutrala lager” framgår inte av pressmeddelandet.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »