DHL Supply Chain satsar på plattform med AI-driven robotteknik

DHL Supply Chain har i dagarna lanserat en plug & play-plattform med AI-driven robotteknik, i samarbete med Microsoft och Blue Yonder. Robotplattformen uppges förkorta integrerings- och programmeringstiden för nya automationsenheter i lageranläggningar. Lösningen, som bygger på Microsoft Azure IoT och molnplattformstjänster, ger även fler möjligheter att välja robotsystem som ska täcka olika typer av behov.

– Den globala implementeringen av robotar och robotsystem är en viktig del i vår strategi för att hjälpa våra anställda och förbättra kundernas drift, säger Markus Voss, global CIO och COO på DHL Supply Chain. Automation och robotteknik hjälper oss att göra operativa processer mer flexibla, ergonomiska och attraktiva för våra anställda genom att ersätta monotona, repetitiva och särskilt fysiskt ansträngande aktiviteter. Målet är inte att byta ut anställda, utan att ge vår personal roligare och mer intressanta arbetsuppgifter.

Den nya mjukvaruplattformen ingår i DHL Supply Chains omfattande digitaliseringsstrategi, som även inkluderar användningen av tekniker som robotar, så kallade wearables samt dataanalys.

– Vi har över 2 000 anläggningar inom DHL Supply Chain, så vi vet hur komplext, tidskrävande och kostsamt det kan vara att integrera nya robotar i befintliga plattformar och ansluta dessa till våra kunders olika lagerhanteringssystem. Det är just därför den nya plattformen är så effektiv. Vår första implementering av den nya plattformen med 6 River Systems på en av våra anläggningar i Madrid visar redan att integreringstiden minskat med 60 procent. Med framtida implementeringar räknar vi med förbättringar på upp till 90 procent.

Den första implementeringen vid en DHL Supply Chain-anläggning i Madrid har redan visat att den nya plattformen kan minska komplexiteten och påskynda integreringen av robotsystem i ett befintligt lagerhanteringssystem. Samtidigt ger plattformen större flexibilitet i valet av olika robotleverantörer i ett system. Plattformen drivs av Blue Yonders Luminate Platform med maskinlärning (ML). Tack vare plattfomens funktioner för aktivitetshantering så ökar effektiviteten i lagren.

– Att bygga en pålitlig och flexibel försörjningskedja är avgörande för att kunna hantera kundernas föränderliga behov. Genom att digitalisera sina lagerlösningar förenklar DHL integreringen av komplexa IoT-system och öppnar upp för nya affärsmöjligheter inom logistikbranschen. De stora vinsterna finns i tidsbesparing, global skalbarhet, sänkta kostnader och högre säkerhet, säger Sam George, Corporate Vice President Azure IoT på Microsoft.

– Genom att använda Blue Yonders Luminate Platform får DHL en lösning som kan implementeras på alla sina distributionsanläggningar genom en SaaS-applikation i molnet. När det periodvis råder brist på arbetskraft, som under högsäsong, kan DHLs anläggningar nu snabbt ta in en robotleverantör för att öka sin resurskapacitet och ge avlastning till sin personal, säger Johan Reventberg, President EMEA på Blue Yonder.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »