Robert Zander, vd DHL Freight Sverige. Foto: DHL

DHL utvidgar med 1 000 paketskåp

DHL utvidgar sitt leveransnätverk i Sverige med cirka 1 000 paketskåp under 2024 genom ett partnerskap med iBoxen och deras öppna infrastruktur med fokus främst på storstadsregionerna. Utökningen av DHLs nätverk av paketskåp ingår i företagets globala strategi att stärka sin förmåga och kapacitet inom e-handelssektorn.

DHLs investeringen är ett långsiktigt åtagande där även planer finns för en fortsatt elektrifiering av last mile-transporter, digitalisering av tjänster, utökat nätverk av paketskåp, nya tjänster och ökad varumärkeskännedom. Satsningen ska förbättra servicekvaliteten för onlinekunder och bättre tillgodose deras preferenser gällande shopping och frakt uppger DHL.

– E-handeln utvecklas hela tiden och på DHL utvecklas vi i takt med den. När vi nu utökar vår närvaro på den svenska marknaden strävar vi efter att göra ett bestående intryck på konsumenterna. Införandet av ett betydande antal paketskåp är ett första steg i vårt arbete med att öka tillgängligheten och ge ett starkare erbjudande till e-handlare och konsumenter. Vi vill vara det naturliga förstahandsvalet för de som skickar och de som köper, säger Robert Zander, vd DHL Freight Sverige.

Trenden med onlineköp är fortsatt stark med fler försändelser och fler e-handelskunder. Transportföretagens paketindex visar att paketvolymen ökade med nästan nio procent under 2023. I Sverige, där utlämningsställen traditionellt varit kundernas förstahandsval, har konsumentbeteendet utvecklats under de senaste åren och efterfrågan på olika leveransalternativ växer, med en ökande preferens för paketskåp. Konsumenternas föränderliga preferenser och krav omfattar olika faktorer som flexibilitet, pris, servicenivå, tillgänglighet och hållbarhet.

– Vi möter konsumenternas växande efterfrågan på olika leveranslösningar genom vår e-handelssatsning i Sverige. Genom att nyttja vår expertis, kvalitet och lokala nätverk inom både B2B och B2C, tillsammans med vårt omfattande internationella erbjudande, har vi en solid grund som gör att vi kan utöka våra tjänster och i förlängningen öka kundnöjdheten, säger Robert Zander.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »