Digitala, datadrivna affärsrelationer här för att stanna

I pandemins spår har resor och fysiska möten i det närmaste upphört. För inköpare, säljare, logistiker och andra som arbetar med att koordinera och interagera med partners i försörjningsflödet måste nu det mesta göras på distans, digitalt och datadrivet. Det gäller företagsbesök/inköpsresor, inköpsförhandlingar, kvalitetskontroller, revisioner och mycket annat som vanligtvis sker face-to-face och irl. Enligt en nyligen genomförd undersökning anser mer än en tredjedel av de tillfrågade inköparna att inköpsresor till Asien inte kommer att kunna genomföras under ”överskådlig tid” och i samma undersökning uppgav 47 % att de avser att minska andelen inköp från Kina till förmån för andra inköpsmarknader, oftast närmare den egna hemmamarknaden. Redan före pandemin syntes en ökning av olika digitala plattformar för att hantera affärsrelationer, allt från videokonferenser till olika digitala analysverktyg. En inte allt för djärv gissning är att våra beteenden och relationer i supply chain kommer att påverkas långsiktigt av pandemin. Ännu mer kommer att hanteras digitalt och på distans vad gäller såväl kommunikation som inköp/sälj, inspektion, analys, planering och uppföljning.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »