Digitala, datadrivna affärsrelationer här för att stanna

I pandemins spår har resor och fysiska möten i det närmaste upphört. För inköpare, säljare, logistiker och andra som arbetar med att koordinera och interagera med partners i försörjningsflödet måste nu det mesta göras på distans, digitalt och datadrivet. Det gäller företagsbesök/inköpsresor, inköpsförhandlingar, kvalitetskontroller, revisioner och mycket annat som vanligtvis sker face-to-face och irl. Enligt en nyligen genomförd undersökning anser mer än en tredjedel av de tillfrågade inköparna att inköpsresor till Asien inte kommer att kunna genomföras under “överskådlig tid” och i samma undersökning uppgav 47 % att de avser att minska andelen inköp från Kina till förmån för andra inköpsmarknader, oftast närmare den egna hemmamarknaden. Redan före pandemin syntes en ökning av olika digitala plattformar för att hantera affärsrelationer, allt från videokonferenser till olika digitala analysverktyg. En inte allt för djärv gissning är att våra beteenden och relationer i supply chain kommer att påverkas långsiktigt av pandemin. Ännu mer kommer att hanteras digitalt och på distans vad gäller såväl kommunikation som inköp/sälj, inspektion, analys, planering och uppföljning.

Fler nyheter

E-handeln rusar – ökade 32 procent på en månad

Enligt årets första E-barometer (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) ökade e-handeln med konsumenter med 32 % från februari till mars och för hela kvartalet växte e-handeln med konsumenter med 16 %. Största produktkategorierna blev för första gången i barometerns historia skönhet, hälsa – inklusive apoteksvaror – följt av kläder och skor. Starkast tillväxt under hela kvartalet hade apoteksvaror som ökade med 37 % följt av dagligvaror som ökade med 27 %.

Läs mer »