Droppshipping ökar tillverkarnas lönsamhet

Amerikanska mjukvarubolaget DI Central har nyligen låtit Lehigh University, Pennsylvania genomföra en bred studie om dropshipping – dvs. att tillverkare tar ansvar för order och leveransprocessen direkt till slutkonsumenter. Studien visar att en majoritet av de tillverkande företagen, 53 %, har ökat sina marginaler genom att tillämpa droppshipping.

Droppshipping har blivit något av ett modebegrepp som ett resultat av e-handelns framväxt. Traditionellt har tillverkare ställt sig tveksamma till att hantera handelns konsumentleveranser, eftersom det har betraktats som mer lönsamt att leverera i större volymer till handlarna. Men den aktuella studien från Leigh University visar att de tillverkare som faktiskt har testat dropshipping har ökat sina intäkter och reducerat sina kostnader som en följd av att modellen ger en större kundbas (online-försäljning) samtidigt som kostnaderna för lager och butiker minskar. Ytterligare en fördel med dropshipping uppges vara att återförsäljare/handlare tenderar att nöja sig med en lägre marginal när tillverkaren tar ansvar för order-till-leverans-processen.

Rapporten kan laddas ner här

Fler nyheter

DHL Supply Chain satsar på plattform med AI-driven robotteknik

DHL Supply Chain har i dagarna lanserat en plug & play-plattform med AI-driven robotteknik, i samarbete med Microsoft och Blue Yonder. Robotplattformen uppges förkorta integrerings- och programmeringstiden för nya automationsenheter i lageranläggningar. Lösningen, som bygger på Microsoft Azure IoT och molnplattformstjänster, ger även fler möjligheter att välja robotsystem som ska täcka olika typer av behov.

Läs mer »

PostNord testar paketboxar i Stockholm

Efter sommaren kommer PostNord erbjuda leverans till paketboxar för att möta den växande e-handeln och efterfrågan hos svenska konsumenter. Inledningsvis kommer 100 paketboxar placeras på konsumentnära platser runt om Stockholm. Målet är att efter en första pilottest ytterligare utöka leveransmetoden till fler platser i landet.

Läs mer »