Droppshipping ökar tillverkarnas lönsamhet

Amerikanska mjukvarubolaget DI Central har nyligen låtit Lehigh University, Pennsylvania genomföra en bred studie om dropshipping – dvs. att tillverkare tar ansvar för order och leveransprocessen direkt till slutkonsumenter. Studien visar att en majoritet av de tillverkande företagen, 53 %, har ökat sina marginaler genom att tillämpa droppshipping.

Droppshipping har blivit något av ett modebegrepp som ett resultat av e-handelns framväxt. Traditionellt har tillverkare ställt sig tveksamma till att hantera handelns konsumentleveranser, eftersom det har betraktats som mer lönsamt att leverera i större volymer till handlarna. Men den aktuella studien från Leigh University visar att de tillverkare som faktiskt har testat dropshipping har ökat sina intäkter och reducerat sina kostnader som en följd av att modellen ger en större kundbas (online-försäljning) samtidigt som kostnaderna för lager och butiker minskar. Ytterligare en fördel med dropshipping uppges vara att återförsäljare/handlare tenderar att nöja sig med en lägre marginal när tillverkaren tar ansvar för order-till-leverans-processen.

Rapporten kan laddas ner här

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »