Droppshipping ökar tillverkarnas lönsamhet

Amerikanska mjukvarubolaget DI Central har nyligen låtit Lehigh University, Pennsylvania genomföra en bred studie om dropshipping – dvs. att tillverkare tar ansvar för order och leveransprocessen direkt till slutkonsumenter. Studien visar att en majoritet av de tillverkande företagen, 53 %, har ökat sina marginaler genom att tillämpa droppshipping.

Droppshipping har blivit något av ett modebegrepp som ett resultat av e-handelns framväxt. Traditionellt har tillverkare ställt sig tveksamma till att hantera handelns konsumentleveranser, eftersom det har betraktats som mer lönsamt att leverera i större volymer till handlarna. Men den aktuella studien från Leigh University visar att de tillverkare som faktiskt har testat dropshipping har ökat sina intäkter och reducerat sina kostnader som en följd av att modellen ger en större kundbas (online-försäljning) samtidigt som kostnaderna för lager och butiker minskar. Ytterligare en fördel med dropshipping uppges vara att återförsäljare/handlare tenderar att nöja sig med en lägre marginal när tillverkaren tar ansvar för order-till-leverans-processen.

Rapporten kan laddas ner här

Fler nyheter

Orio Logistics får toppbetyg av sina kunder

Under våren genomförde tredjepartslogistikern Orio Logistics sin första kundenkät sedan starten 2016. Enkäten genomfördes som en webbenkät som distribuerades till ca 150 befattningshavare hos samtliga Orio Logistics logistikkunder. Det generella betyget på Orio Logistics som leverantör blev 4,3 på en femgradig skala.

Läs mer »

Unifaun förvärvar Transsmart

Svenska snabbväxande TMS-bolaget Unifaun har förvärvat holländska Transsmart Holding B.V., en framstående aktör inom området molnbaserade TMS-lösningar i Benelux och Tyskland.

Läs mer »

Pågen satsar på ruttplanering

”Vi ser ett allt större behov att oftare omplanera och räknar med att skapa mer tid hos kunderna, vilket är viktigt då våra medarbetare sköter merförsäljningen ute i butikerna”, säger Christer Lindgren, försäljningschef på Pågen AB.

Läs mer »