Droppshipping ökar tillverkarnas lönsamhet

Amerikanska mjukvarubolaget DI Central har nyligen låtit Lehigh University, Pennsylvania genomföra en bred studie om dropshipping – dvs. att tillverkare tar ansvar för order och leveransprocessen direkt till slutkonsumenter. Studien visar att en majoritet av de tillverkande företagen, 53 %, har ökat sina marginaler genom att tillämpa droppshipping.

Droppshipping har blivit något av ett modebegrepp som ett resultat av e-handelns framväxt. Traditionellt har tillverkare ställt sig tveksamma till att hantera handelns konsumentleveranser, eftersom det har betraktats som mer lönsamt att leverera i större volymer till handlarna. Men den aktuella studien från Leigh University visar att de tillverkare som faktiskt har testat dropshipping har ökat sina intäkter och reducerat sina kostnader som en följd av att modellen ger en större kundbas (online-försäljning) samtidigt som kostnaderna för lager och butiker minskar. Ytterligare en fördel med dropshipping uppges vara att återförsäljare/handlare tenderar att nöja sig med en lägre marginal när tillverkaren tar ansvar för order-till-leverans-processen.

Rapporten kan laddas ner här

Fler nyheter

SCE #4 2019

SCE #4 2019 är tryckt och klar. Distribueras till tusentals mottagare under vecka 38, plus som nedladdningsbar pdf till ytterligare ett stort antal läsare. Denna gång är huvudtemat Lär av pionjärerna – vad kan vi lära av best practice. Ur innehållet: Tema: Lär av pionjärerna – vad kan vi lära av best practice Logistikdriven affärsutveckling, Erik

Läs mer »

AMAZON BLIR DELÄGARE I CARGOJET

Amazon fortsätter att ackvirera allt större logistikresurser inom alla områden från first-, till middle- och last-mile. Den senaste satsningen är ett strategiskt avtal med kanadensiska fraktbolaget Cargojet. Företagen har sedan tidigare ett samarbete som nu fördjupas samtidigt som Amazon får en 14,9-procentig minoritetspost i Cargojet i utbyte mot vissa garanterade framtida fraktintäkter.

Läs mer »