E-barometern: ”Leveransalternativet en viktig faktor vid köpbeslut på nätet – svenska företag kan förlora intäkter”

E-barometern för andra kvartalet 2023, som PostNord släppte i oktober, visar att sex av tio e-handelskunder tycker att en av de viktigaste faktorerna är att få välja hur leveransen ska ske och en av fyra anser att val av leveransdatum är en av de viktigaste faktorerna. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar rapporten utifrån ett transport- och logistikperspektiv och konstaterar att svensk e-handel behöver optimera och kundanpassa sina leveranser för att inte riskera att tappa kunder.

– Undersökningen visar exmpelvis att 36 procent av svenska e-handelskunder har avstått från köp för att det föredragna leveransalternativet inte har erbjudits. Det är en varningssignal till företagen att begränsningar i möjligheten till val av leverans kan innebära förlorade intäkter, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

E-barometern visar tydligt att kunderna uppskattar en pålitlig leverans av sina varor. Något som påvisar vikten av att arbeta med ruttoptimering och en agil planering av transporterna utifrån tillgång och efterfrågan av varor.

– I en tid då det är tufft för svensk e-handel och konkurrensen ökar är det viktigt att titta på hela köpupplevelsen och då är leveransen en viktig nyckel. Både vad gäller leveransform, men också pålitligheten i transporten. Beträffande den aspekten så visar undersökningen att 1 av 5 inte är nöjda med den tidsram som angavs vid den senaste e-handelsleveransen. Så även här finns potential till förbättringar, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

Postnord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern Q2 2023 baseras på information som har samlats in från detaljhandelsföretag i augusti 2023. Totalt deltog 154 företag deltog i mätningen. Det genomfördes även fyra konsumentundersökningar med hjälp av KANTAR:s webbpanel och dessa genomfördes mellan maj och juli.

Fler nyheter

Once upon a time – Part 2

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Än idag undrar man hur detta kunde ske, eftersom all teknik funnits på plats länge, men ack så svårt det varit för supply chain-världen att lyckas. Men så en dag hittade den danska industrikoncernen LINAK nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons senaste krönika i SCE. Läs den här!

Läs mer »