Carl-Fredrik Teder, e-handelsanalytiker, PostNord

E-handeln fortsätter att booma – rekordnivåer under juli

Tillväxten i e-handeln nådde rekordnivåer i juli, och den sedvanliga nedgången i samband med semesterveckorna uteblev i år när fler stannade i Sverige under semestern, visar E-barometern för juli månad.

Coronapandemin fortsätter att generera tillväxt för e-handeln. Under juli var den procentuella förändringen mot föregående år uppe på nya rekordnivåer och växte med 45 procent framgår av PostNords senaste E-barometern.

– Inte minst ser vi att en betydligt större del av befolkningen har e-handlat under juli i år och det har såklart att göra med att långt fler spenderat semestern i Sverige. Den effekten var att vänta. Vi ser också att man har e-handlat för mer pengar per person, vilket hör samman med att dagligvarorna växt så kraftigt, säger Carl-Fredrik Teder, e-handelsanalytiker på PostNord. 

Den totala andelen som e-handlat (senaste 30 dagarna) var 77 procent, vilket är tio procent fler än samma månad 2019. Köp av dagligvaror växte med 200 procent, baserat på konsumenternas självuppskattade köp. Även kategorin sport och fritid växte kraftigt och ökade med 63 procent. 

Ökningen syns även hos PostNords ombud, som har haft 3,5 miljoner fler möten med kunder under januari till juli jämfört med året innan. De allra flesta av dessa är uthämtning av e- handlade försändelser.

– E-handeln fortsätter att öka och vår logistikverksamhet med den. Vi har under våren sett dagliga paketvolymer som tidigare bara uppmätts under jul och högsäsong. Det är angenämt att ha mycket att göra på jobbet, men visar också att de omställningar vi genomför med bland annat fler leveransalternativ och införandet av så kallade hubbar, som är byggda för att sprida både paket och brev lokalt, är absolut nödvändigt inför framtiden, säger Peter Hesslin, chef för e-handel och Logistik på PostNord Sverige.

PostNords mätningar visar också att paketen ligger kortare tid hos ombuden än tidigare. Oftast har mottagarna hämtat sitt e-handlade paket inom ett dygn från det att försändelsen ankom till ombudet. Detta kan jämföras med att försändelserna under samma period förra året låg ungefär 1,4 dygn i snitt hos ombudet innan de hämtades.

– Samarbetet med de över tvåtusen butiker som agerar ombud för PostNord är otroligt viktigt och de gör ett fantastiskt jobb. Volymerna märks inte bara på terminalerna utan får också effekt hos våra ombud. Givetvis underlättar det för dem att paketen hämtas snabbare av mottagarna, säger Peter Hesslin.


Ur E-Barometern för juli 2020:

  • E-handeln växte med 45 %* under juli, jämfört med juni 2019.
  • Dagligvaror växte mest (+200 %), följt av sport och fritid (+63 %).
  • 77 % av svenskarna e-handlade under juli, 80 % av kvinnorna och 73 % av männen.
  • Skönhet och hälsa (där apoteksvaror ingår) var den produktkategori som flest handlat från (38 %), följt av kläder och skor, med 35 %.
  • Färre oroar sig för landets ekonomi, jämfört med tidigare coronamånader.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »