E-handeln fortsätter att öka – växer 16 procent under Q2

Trots den höga tillväxttakten inom e-handeln under 2020 fortsätter branschen att växa med 16 procent under Q2 2021. Dagligvaruhandeln ökar med 27 procent, medan leksakshandeln på nätet ökade med 22 procent. Det visar E-barometern Q2 2021 som också tittar närmare på returer och konsumenternas drivkrafter vid leveransval i checkouten.

Under årets andra kvartal börjar effekterna av pandemin att avta, i takt med att andelen vaccinationer ökar. Under föregående kvartal 2020, det första ”pandemikvartalet” mätte e-handeln 49 procent i tillväxt. Under årets andra kvartal ökar alltså e-handeln med ytterligare 16 procent. Sett till branschkategorier är dagligvaruhandeln med 27 procent i tillväxt kvartalets vinnare, tätt följt av barnartiklar och leksaker på 22 procent och möbler och heminredning på 21 procent. Hemelektronik (18 %), Apotekshandel (17 %), Böcker och media (17 %), Kläder och skor (12 %), Sport och fritid (12 %) och Bygghandel (11 %) ligger relativt jämt i tillväxt.

– Det spekulerades en hel del i om e-handeln skulle backa under 2021, med tanke på de höga tillväxttalen under 2020, då e-handeln växte med 49 procent. Men det är inte alls det vi ser. Istället växer nu e-handeln i samma takt som den gjorde före pandemin, men från en väldigt mycket högre nivå. Folk har helt enkelt inte gått tillbaka till den fysiska handeln även om det optimistiska corona-läget tillåter det, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

E-barometern Q2 undersöker också drivkrafter hos konsumenten vid valet av leveransmetod. Även om det är tydligt i E-barometern att många konsumenter värderar hållbarhetsfrågor så kom ett hållbart leveransalternativ med 50 procent mindre miljöpåverkan sist när det ställdes mot andra alternativ. I stället är det framför allt det flexibla alternativ som paketbox som ökat i attraktivitet sedan förra året. Sett över en fyraårsperiod ökar båda valen av leveransalternativ i checkouten, tillsammans med konsumentens nöjdhet av leveransen.

– Vi har även undersökt returer och konstaterar att det i år är fler e-handelsföretag, 22 procent, som erbjuder fria returer än året innan, 16 procent. Frågan om fria returer har på senare år blivit omdiskuterad, men vi kan också se att flera e-handelsföretag anser att det är en viktig service för att bygga lojalitet bland kunderna, säger Carl-Fredrik Teder.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »