E-handeln sjunker – första gången sedan 2006

PostNords och HUIs E-barometer visar en negativ utveckling av e-handeln på helåret för första gången sedan 2006. Den totala omsättningen uppgick till 136 miljarder kronor 2022, vilket är en minskning med sju procent jämfört med året innan.

Tendenserna av en bransch i förändring har visat sig i de tre senaste rapporterna av HUIs och PostNords E-barometer. E-handeln med dagligvaror backade mest av alla branscher under 2022, och minskade med 17 procent. Tappet märks på flera håll, till exempel har upphämtning av dagligvaror i butik minskat med cirka 24 procent och hemleveranser har minskat med runt 10 procent.

Bäst har det gått för apotekshandeln på nätet som haft en positiv tillväxt under flera kvartal och nu landar på en tillväxttakt för helåret 2022 på 19 procent. En förklaring till den positiva utvecklingen är att apoteksbranschen har lyckats behålla den stora mängd kunder som har tillkommit under pandemin; särskilt gäller detta de äldre konsumenterna. Näthandeln med kläder och skor hade en tillväxttakt med två procent och utgör tillsammans med apotekshandeln de branscher som inte redovisat negativ tillväxt. En tredjedel av e-handelskonsumenterna uppger att de handlar mer begagnat nu än tidigare av ekonomiska skäl. Särskilt de yngre konsumenterna är tilltalade av att handla begagnat. Modebranschen har under en tid satsat på en cirkulär affär med begagnade kläder och returvaror till lägre pris. Hemelektronikhandeln som drabbades hårt under 2022 försöker nu göra likadant. Nya företag som specialiserar sig på begagnade varor och reparerade varor inom hemelektronik växer.

– De utmaningar branschen nu upplever innebär också möjligheter. Nya aktörer med nya affärsidéer och gamla aktörer med nya lösningar kommer sannolikt att leda till en intressant utveckling av e-handeln, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

Fler nyheter

PostNord TPL utvidgar samarbetet med Consafe Logistics

Nordens största 3PL-aktör, PostNord TPL, har utökat sin verksamhet med ett nytt automatiserat lager i Stigamo, Jönköping. Det nya lagret opereras med lagerhanteringssystemet Astro WMS från Consafe Logistics, vilket innebär att de båda företagens partnerskap utvidgas ytterligare.

Läs mer »

PMI visar på tydlig vändning i konjunkturen – åter i tillväxtzonen

Den väl etablerade konjunkturindikatorn PMI-total (Purchasing Managers Index) noterades i mars till 50,0 från 49,2 i februari, vilket är den högsta nivån sedan juli 2022 och innebär att indikatorn åter är i tillväxtzonen. Glädjande är att orderingången fortsätter att förbättras samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva, konstaterar Swedbank i sin analys.

Läs mer »