Lars Persson, Descartes

”E-handelns nedgång kräver en behovsstyrd leveranskedja”

Postnords E-barometer för andra kvartalet 2022 (publicerad i september) visar att den nedgång på 8 procent som E-barometern redovisade för första kvartalet ligger kvar på samma siffra även under Q2. Samtidigt ställer konsumenterna högre krav på flexibilitet och hållbarhet.

Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar rapporten utifrån ett transport- och logistikperspektiv:

– Som Postnord konstaterar i E-barometern för andra kvartalet 2022 har de tre senaste åren i e-handelsvärlden varit händelserika. Vi har fått uppleva en extrem uppgång under pandemin för att nu mötas av en nedgång till följd av utmaningar från omvärlden och en återgång till fysiska butiksbesök. E-handelns extrema nivåer kanske ligger bakom oss för den här gången men för att hänga med i både upp och nedgångar behöver leverantörerna se över sina logistiklösningar och stå redo för att kunna göra de anpassningar som krävs. 

Konsumenternas köpbeteende speglas i nya förväntningar på leveransen 

Enligt en ny undersökning som har genomförts på uppdrag av Descartes framkommer det även att hållbara leveranser ger handeln möjlighet att ta viktiga marknadsandelar, minska leveranskostnader och miljöpåverkan. En omvärld som förändras i snabb takt och ibland på ett oförutsägbart sätt ökar vikten av att förstå konsumenternas krav och marknadens utveckling. Genom förståelse för konsumenternas krav på flexibilitet och hållbarhet kan leverantörerna vinna flera konkurrensfördelar. E-barometern visar också att konsumenternas köpbeteenden även återspeglas i nya förväntningar på leveransen. Hur och när en vara kommer att levereras och möjlighet till smidiga leveranser påverkar konsumenternas vilja att klicka på köpknappen.

– Misstaget många inom handeln gör är att se på konsumenternas krav som ännu en utmaning. Handeln borde istället se det som en möjlighet att vinna fler konkurrensfördelar. Nu krävs kreativitet för ökad lönsamhet och det är upp till leverantörerna att skapa en behovsstyrd och hållbar leveranskedja som uppfyller kraven från konsumenterna, konstaterar Lars Persson. 

Postnord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. Descartes hjälper kunder över hela världen genom att tillhandahålla mjukvarulösningar som ger tillgång till beslutsstöd som krävs för full visibilitet och automatisering i leveranskedjan. Lösningar som används för bl.a. strategisk ruttplanering, transportoptimering, tullhantering, spårning och uppföljning av leveranser, men också för att hantera och följa upp på transportörsavtal, tjänstekvalité och transportfakturor. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »