Anders Bohlin, Element Logic

E-handelsföretaget Cellbes satsar på automatiserat lager

E-handlaren Cellbes – en av norra Europas ledande e-handlare med fokus på mode och heminredning – har beslutat att automatisera sitt nya lager med AutoStore från Element Logic. Samtidigt byggs lagret ut och driften outsourcas till en extern specialist.

Cellbes blev trångbodda i sin befintliga lagerverksamhet i industriområdet Viared i Borås och valde sommaren 2021 att sälja fastighetsbolaget, Cellbes Real Estate AB, innehållande Fastigheten Vindan 1 i Borås till Logistea (tidigare Odd Molly International AB). Därefter fattades beslut om att bygga ut och modernisera anläggningen i samarbete med den nya ägaren. I samband med utbyggnaden går Cellbes från manuellt till automatiserat lager med AutoStore från Element Logic – samt väljer att outsourca driften. Alla förändringar handlar om att effektivisera lagerverksamheten, med omställning från postorderföretag till renodlad e-handlare, som möter slutkundernas efterfrågan.

I en första fas av automatiseringen fokuseras på plock och pack med 63 robotar, 60 000 backar och 15 operatörsportar. AutoStore-systemet är designat för att klara 1 700 orderrader/timme och har även ett bansystem kopplat för att hantera inbound, outbound, sortering och waste. Driftsättning beräknas ske sommaren 2022.

– Vi är glada att Cellbes har valt att satsa på säkerställd kvalitet, kostnadseffektivitet och flexibilitet i sin lagerverksamhet genom AutoStore. Automatisering är en naturlig väg att gå när logistiken förändras så radikalt som den gör nu, särskilt inom retail och e-handel, med helt andra kompetenskrav, säger Anders Bohlin, Sales Director på Element Logic Sweden.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »