Fr.v. Fr.v: Markus Nordlund, försäljningschef och Fredrik Hedblom, vd, Easycom.

EasyCom tar nästa steg med 20 nya miljoner i kassan – ”Returer är inget svart eller vitt”

2016 startades företaget Easycom i e-handelsstaden Borås. Idén då som nu var att med sin mjukvara hjälpa e-handlare och logistikföretag att minska antalet returer och effektivisera sin returhantering. Under åren har tiden arbetat till Easycoms fördel, i takt med att lönsamhet och hållbarhet har kommit alltmer i fokus i detaljhandeln.

– När vi gick till marknaden med vår lösning så var e-handeln ganska mogen, men mest fokuserad på att öka sin omsättning. Lönsamhet och hållbarhet fick stå tillbaka när riskkapitalisterna ville se tillväxt, säger Markus Nordlund, som är försäljningschef på Easycom, med lång erfarenhet av både mjukvaruutveckling och logistik på bland annat Centiro och Ellos.

Konservativ bransch

Markus får medhåll av Fredrik Hedblom, som utsågs till ny vd i Easycom för några månader sedan, i samband med att norska postens dotterbolag Bring Ventures, tillsammans med Seven District och Almi Invest investerade drygt 20 miljoner i bolaget.

– Kostnadsfokus var länge sekundärt i e-handeln. Det beror bland annat på att det har varit ganska lätt och billigt att få tillgång till kapital. Man har förstått nyttan med vår lösning, men andra investeringar har prioriterats. Dessutom finns det en konservatism kring hur returer hanteras i en bransch, som i princip hanterar returer på samma sätt som för femtio år sedan när den kallades postorder, säger Fredrik som närmast kommer från jobbet som vd för e-handelsplattformen Norge, och som har tidigare erfarenhet av att skala upp SaaS-bolag. Han betonar dock att det ännu är en bit kvar tills Easycom visar svarta siffror.

– Nu ska vi använda vårt kapital för att gå till marknaden på ett mer kraftfullt sätt. Bland annat genom att rekrytera säljare, marknadsföra och etablera partnerskap med olika aktörer som kan bidra till en ökad kännedom och försäljning. I slutet av 2024 är det min förhoppning att vi ska vara lönsamma, förklarar Fredrik.

”Positiv returgrad”

Easycoms lösning grundar sig på forskning av bland andra Klas Hjort, på Lunds Tekniska Högskola och på avancerad dataanalys av produkters försäljning och returmönster. Grundinställningen är att returer är ofrånkomliga, och att det är svårt att generellt säga vad som är en bra eller dålig returgrad. Rätten att returnera är generös och regleras i lag. I USA visar analyser av transaktionsdata att det är en liten grupp som är olönsamma eftersom de systematiskt returnerar sina produkter. Kostnaden för detta uppskattas till 5,6 miljarder dollar enbart i USA. Men trots detta förordar inte Markus och Fredrik strategier som gör det svårare att returnera eller rentav att genom lagstiftning förbjuda returer, vilket somliga föreslår. Orsaken är helt enkelt att en viss mängd returer är ofrånkomliga och dessutom visar analyser att returer även driver lönsamhet.

– Detta är inte svart eller vitt. Man måste titta på det individuella kundbeteendet och analysera om det är ett lönsamt och hållbart beteende. Med den typen av analys kan vår plattform användas för att digitalt styra och hantera kundbeteenden på olika sätt, både med information och ekonomiska styrmedel. Att ha noll returer betyder att massa oanvända varor ligger hemma hos kunderna, och det är verkligen inte hållbart, konstaterar Markus. Han menar att det i stället gäller att få en positiv returgrad, det vill säga få tillbaka det som konsumenterna faktiskt behöver returnera av olika skäl. Det innebär inte en returgrad på 40-50 procent, men heller inte noll.

– Det finns genomsnittliga returgrader för olika typer av produkter och detta pratar bolagen mycket om och vill få ner. Men det mest intressanta är att titta på hur returerna ser ut för olika produkter och produktgrupper, att förstå produkternas och konsumenternas mönster, effekter och agera smart utifrån de analyserna, säger Fredrik.

Blocka kunden är en dålig strategi

Att blockera de konsumenter som returnerar 90 procent eller mer tror inte Markus och Fredrik heller på. I stället förordas mer av analys och beteendepåverkan.

– Att avgiftsbelägga returer, outhämtade produkter eller trasiga originalemballage kan vara rätt väg att gå om det görs genomtänkt och tillsammans med en bra kommunikation med konsumenten. Men det gäller att göra analyserna, kommunicera med och utbilda konsumenterna. På det sättet får säljaren kostnadstäckning för den lilla andelen extrema beteenden, samtidigt som konsumentens beteende påverkas, utan att det egna varumärket skadas, säger Markus.

Växer med partners

Nu är alltså Easycom ett välkapitaliserat bolag med starka kunder och kundcase som Nordic Nest, Stadium, Svenskt Tenn och Bring. Tiden är mogen för att satsa, och de första tuffa åren av outtröttligt missionerande är nu historia. Detaljhandeln, inklusive e-handeln, har blivit mer kostnads- och hållbarhetsmedveten samtidigt som handelns omfattande returflöden och växande sopberg debatteras flitigt i media.

– Under åren har vår lösning blivit allt bredare och möjlig att skräddarsy för olika typer av situation och behov. Vi har en mängd partnerskap som driver vår tillväxt, både med andra mjukvaru- och konsultbolag och med logistik- och transportbolag som får ett mervärde av att kunna erbjuda vår lösning till sina kunder, säger Markus och betonar att den här typen av partnerskap kommer att prioriteras och vara en allt viktigare kanal framöver.

Adderar mervärde i andra system

Ett typexempel på ett av många framgångsrika partnerskap är Easycoms samarbete med IMI Supply Chain Solutions och deras kombinerade WMS och TA-system ”IMI GO!”. Ett system som vänder sig till e-handlare, detaljister och logistikbolag.

– Vårt system är integrerat med IMI GO!, vilket ger användarna en effektiv returhantering som till stor del är automatiserad i lösningen. Det nära samarbetet med IMI Supply Chain Solutions är ett bra exempel på hur vår gemensamma lösning adderar mervärde för kunderna och skapar nytta för både oss och partnerföretaget, säger Fredrik, och nämner ytterligare några aktuella partnerskap som är på gång, men som tills vidare är hemliga.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »