AutoStore expanderar snabbt i hela världen.

Element Logic får licens att sälja AutoStore i hela Europa – ETABLERAR i Polen och Benelux

Element Logic meddelar att bolaget har ingått ett avtal med AutoStore om att få sälja det populära robotsystemet över hela Europa. Avtalet med AutoStore ger Element Logic europeisk distributionsrätt, vilket innebär att hela Europa blir bolagets lokala marknad. Som ett resultat av överenskommelsen startar Element Logic upp nya verksamheter i Polen och BeNeLux.

”Vi har arbetat mot det här målet under lång tid och vi är mycket glada över att ha nått en överenskommelse med AutoStore. Överenskommelsen gör det möjligt att framöver expandera till nya marknader när vi ser goda möjligheter”, säger Dag-Adler Blakseth, CEO på Element Logic.

Element Logic har varit distributör av AutoStores skalbara och mycket flexibla lagerlösning sen 2003 och har utvecklat en egen mjukvara för att styra systemet optimalt. Utöver Polen och BeNeLux kommer ytterligare länder inom kort läggas till som nya marknader för Element Logic och planen är fortsatt att växa med omkring 25–50% årligen. 

” Vi har redan en stor efterfrågan på AutoStores lagerlösningar i Sverige och detta innebär att vi blir en ännu bättre och mer trovärdig partner i det internationella perspektivet samt att vi stärker banden till AutoStore ännu mer. AutoStores stora fördel är den yteffektiva lagerlösningen med stor flexibilitet och att systemet ofta kan byggas upp på kort tid i befintliga lokaler. Det är det som tilltalar företag som vill kunna expandera sin verksamhet och e-handel på ett smart och lönsamt sätt”, säger Thomas Karlsson, vd för Element Logic Sweden AB.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »