Daniel Reime, Global Partner Solutions Leader, Microsoft Norge.

Element Logic lanserar molnbaserad dataplattform för optimering av lager 

Element Logic har utvecklat en molnbaserad dataplattform, eLogiq, som samlar in, analyserar och använder dataströmmar från flera datakällor i realtid uppger företaget i ett pressmeddelande. eLogiq samlar in och analyserar dataflöden från olika källor i realtid, vilket gör det möjligt för företag att vidta nödvändiga åtgärder för att optimera sin lagerdrift. Plattformen bygger på Microsofts molnbaserade Azure-teknik.

– En osäker framtid förstärker behovet av att reagera snabbt inom intralogistik och i hur vi hanterar varor internationellt. Tillgång till beslutsstöd och datainsikt är avgörande för att överleva, optimera drift och logistik samt för att förbli lönsam på en föränderlig marknad, säger Dag-Adler Blakseth, vd på Element Logic.

– Den nya plattformen, som är byggd på Azure-teknik och utvecklad av Element Logic, är ett viktigt steg för att optimera lagerdriften. Att göra data tillgänglig öppnar flera möjligheter till förbättringar, effektivitet och tillväxt. Det är en konkurrensfördel för de företag som använder plattformen, säger Daniel Reime, Global Partner Solutions Leader, Microsoft Norge.

För att vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad är tillgång till data från interna och externa källor avgörande. Mer data ger bättre insikt för att fatta korrekta och snabbare beslut.

– Det finns värdefulla data i våra kunders lagerlösningar, och eLogiq samlar in och strukturerar den i en databas. Datan finns i flera källor, inklusive Element Logics andra mjukvarulösningar, eManager, eOperator och eController. Vår mjukvara kombineras och används för datadriven optimering, förklarar Sutharshan Nadarajah, CTO på Element Logic.

Mjukvaran och de automatiserade lagerlösningarna genererar kontinuerligt stora mängder data som bearbetas, analyseras och presenteras som värdefulla insikter för att skapa ett pålitligt underlag för beslutsfattande. Dataplattformen eLogiq är utvecklad för detta ändamål; att samla in data, strukturera och analysera den och sen använda den för olika mervärdestjänster och applikationer. Under de kommande månaderna och åren kommer fler tjänster och applikationer att läggas till eLogiq, allt från en instrumentpanelslösning som visar bearbetad nyckeldata baserad på KPI:er till en API-lösning som gör det möjligt för lagerhanteringssystem att hämta rådata från eLogiq. Framtida tjänster kommer också att innehålla prediktiva analyser av varuflöde och möjliga problem, ytterligare optimering av lagret och själva datalösningen samt datainsamling för att dokumentera hållbarhet, riskhantering och regulatoriska krav.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »