Daniel Reime, Global Partner Solutions Leader, Microsoft Norge.

Element Logic lanserar molnbaserad dataplattform för optimering av lager 

Element Logic har utvecklat en molnbaserad dataplattform, eLogiq, som samlar in, analyserar och använder dataströmmar från flera datakällor i realtid uppger företaget i ett pressmeddelande. eLogiq samlar in och analyserar dataflöden från olika källor i realtid, vilket gör det möjligt för företag att vidta nödvändiga åtgärder för att optimera sin lagerdrift. Plattformen bygger på Microsofts molnbaserade Azure-teknik.

– En osäker framtid förstärker behovet av att reagera snabbt inom intralogistik och i hur vi hanterar varor internationellt. Tillgång till beslutsstöd och datainsikt är avgörande för att överleva, optimera drift och logistik samt för att förbli lönsam på en föränderlig marknad, säger Dag-Adler Blakseth, vd på Element Logic.

– Den nya plattformen, som är byggd på Azure-teknik och utvecklad av Element Logic, är ett viktigt steg för att optimera lagerdriften. Att göra data tillgänglig öppnar flera möjligheter till förbättringar, effektivitet och tillväxt. Det är en konkurrensfördel för de företag som använder plattformen, säger Daniel Reime, Global Partner Solutions Leader, Microsoft Norge.

För att vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad är tillgång till data från interna och externa källor avgörande. Mer data ger bättre insikt för att fatta korrekta och snabbare beslut.

– Det finns värdefulla data i våra kunders lagerlösningar, och eLogiq samlar in och strukturerar den i en databas. Datan finns i flera källor, inklusive Element Logics andra mjukvarulösningar, eManager, eOperator och eController. Vår mjukvara kombineras och används för datadriven optimering, förklarar Sutharshan Nadarajah, CTO på Element Logic.

Mjukvaran och de automatiserade lagerlösningarna genererar kontinuerligt stora mängder data som bearbetas, analyseras och presenteras som värdefulla insikter för att skapa ett pålitligt underlag för beslutsfattande. Dataplattformen eLogiq är utvecklad för detta ändamål; att samla in data, strukturera och analysera den och sen använda den för olika mervärdestjänster och applikationer. Under de kommande månaderna och åren kommer fler tjänster och applikationer att läggas till eLogiq, allt från en instrumentpanelslösning som visar bearbetad nyckeldata baserad på KPI:er till en API-lösning som gör det möjligt för lagerhanteringssystem att hämta rådata från eLogiq. Framtida tjänster kommer också att innehålla prediktiva analyser av varuflöde och möjliga problem, ytterligare optimering av lagret och själva datalösningen samt datainsamling för att dokumentera hållbarhet, riskhantering och regulatoriska krav.

Fler nyheter

PMI stiger – nedgången bromsar in

Senaste upplagan av konjunkturbarometern PMI steg till 46,8 i januari, vilket indikerar att nedgången i industrin bromsar in. PMI-total (dvs. tillverkningsindustrin och tjänstesektorn) ökade till 46,8 i januari från 45,9 i december, vilket innebär att indexet ökade första gången på elva månader, även om det fortfarande ligger utanför tillväxtzonen.

Läs mer »

Once upon a time …

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Man undrar än idag hur detta kunde hända. All teknik fanns redan på plats, men ack så svårt supply chain-världen hade att lyckas. Så en dag hittade en företagsledning i en nordisk industrikoncern nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons intressanta krönika i SCE.

Läs mer »