”En prövotid för många företag”

PostNords E-barometer för andra kvartalet 2020, som släpptes i september visar bland annat att e-handelstillväxten uppgick till hela 49 procent jämfört med samma period förra året. Aldrig tidigare har e-handeln växt så kraftigt under ett enskilt kvartal. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar siffrorna utifrån ett transport- och logistikperspektiv. 

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research och publiceras en gång per kvartal. Barometern bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. Under 2020 års andra kvartal härjade coronaviruset som mest i Sverige vilket gett effekt på e-handeln. När företagens försäljningstillväxt för kvartalet sammanställdes uppgick e-handelstillväxten till hela 49 procent. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar siffrorna. 

– Den nuvarande coronapandemin har inneburit utmaningar för många branscher, organisationer och individer världen över. Siffrorna visar att e-handeln är här för att stanna och även om många leverantörer har börjat anpassa sina verksamheter finns det fortsatt mycket att göra. Leverantörerna måste börja se över sina logistiklösningar, vad de har för ruttplaneringslösning och anpassa den så mycket de bara kan, säger Lars Persson. 

Anpassning till det nya normala 

Coronapandemin har gynnat e-handeln på flera plan och efter det andra kvartalets sammanställning visar e-barometern att e-handeln fortsatt ligger på den högre nivån, vilket pekar på att det har skett en viss beteendeförändring. 

– Det ökade trycket på att säkerställa effektiva leveranser, både till butiker och människors hem, är något vi aldrig tidigare upplevt. Efterfrågan på e-handeln är enorm, vilket innebär en stor ökning av antalet hemleveranser, som i sin tur sätter stor press på leverantörerna att hitta effektiva och smarta lösningar som hjälper dem att möta behovet. Hur vi konsumerar har ändrats och det behöver vi anpassa oss efter. Vi upplever just nu en prövotid för många företag där de som kan anpassa sig och utnyttja ny teknik som ökar effektiviteten, är de som kommer stå starkare i framtiden och vara bättre rustade för att hantera skiften i efterfrågan, säger Lars Persson. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »