“En prövotid för många företag”

PostNords E-barometer för andra kvartalet 2020, som släpptes i september visar bland annat att e-handelstillväxten uppgick till hela 49 procent jämfört med samma period förra året. Aldrig tidigare har e-handeln växt så kraftigt under ett enskilt kvartal. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar siffrorna utifrån ett transport- och logistikperspektiv. 

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research och publiceras en gång per kvartal. Barometern bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. Under 2020 års andra kvartal härjade coronaviruset som mest i Sverige vilket gett effekt på e-handeln. När företagens försäljningstillväxt för kvartalet sammanställdes uppgick e-handelstillväxten till hela 49 procent. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar siffrorna. 

– Den nuvarande coronapandemin har inneburit utmaningar för många branscher, organisationer och individer världen över. Siffrorna visar att e-handeln är här för att stanna och även om många leverantörer har börjat anpassa sina verksamheter finns det fortsatt mycket att göra. Leverantörerna måste börja se över sina logistiklösningar, vad de har för ruttplaneringslösning och anpassa den så mycket de bara kan, säger Lars Persson. 

Anpassning till det nya normala 

Coronapandemin har gynnat e-handeln på flera plan och efter det andra kvartalets sammanställning visar e-barometern att e-handeln fortsatt ligger på den högre nivån, vilket pekar på att det har skett en viss beteendeförändring. 

– Det ökade trycket på att säkerställa effektiva leveranser, både till butiker och människors hem, är något vi aldrig tidigare upplevt. Efterfrågan på e-handeln är enorm, vilket innebär en stor ökning av antalet hemleveranser, som i sin tur sätter stor press på leverantörerna att hitta effektiva och smarta lösningar som hjälper dem att möta behovet. Hur vi konsumerar har ändrats och det behöver vi anpassa oss efter. Vi upplever just nu en prövotid för många företag där de som kan anpassa sig och utnyttja ny teknik som ökar effektiviteten, är de som kommer stå starkare i framtiden och vara bättre rustade för att hantera skiften i efterfrågan, säger Lars Persson. 

Fler nyheter

Ny studie kartlägger effektivare last-mile-transporter vid e-handel

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Mot den bakgrunden har VTI och Chalmers Industriteknik dragit igång en förstudie som ska utveckla logistiklösningar som kan göra last-mile-transporterna mer energieffektiva. Studien ska generera ny kunskap för olika logistiklösningar som möjliggör kostnads- och transporteffektivitet och samtidigt håller en tillräckligt hög servicenivå mot kund.

Läs mer »

Toyota Material Handling effektiviserar och automatiserar hos Martin & Servera Logistik

Restauranggrossisten Martin & Serveras logistikbolag har givit truck- och logistikföretaget Toyota Material Handling Sweden i uppdrag att hjälpa företaget att rationalisera, effektivisera och därmed sänka företagets kostnader. Samarbetsavtalet som har slutits omfattar även service på Martin & Serveras samtliga truckar över hela landet, i dagsläget cirka 800, varav de flesta är lagertruckar.

Läs mer »

Volvo Group Venture Capital investerar i marknadsplats för frakttjänster

Volvo Group Venture Capital AB, som ägs av AB Volvo, har investerat i Adnavem, en marknadsplats på nätet för frakttjänster. Adnavem erbjuder transporter utan mellanhänder med fokus på Asien och norra Europa. Bolaget grundades 2017 och är baserat i Göteborg. Genom att tillhandahålla en tjänst där transportköparen gör sitt eget val av tjänsteleverantör för varje del av logistiskkedjan driver de förändring inom transport- och logistikindustrin. Hur stor ägarandelen och köpeskillingen är har inte offentliggjorts.

Läs mer »