Europaparlamentet först i världen med AI-lagstiftning – Artificial Intelligence Act

Europaparlamentet har nu godkänt världens första lagstiftning om artificiell intelligens; Artificial Intelligence Act. Lagen, som syftar till att reglera användningen av AI, betraktas som ett föredöme globalt.

Även om USA också har tagit steg mot AI-lagstiftning, inklusive en exekutiv order av president Joe Bidens, förväntas EUs omfattande regler påverka andra regelverk. Oron över potentiella risker och etiska konsekvenser av AI gör att regeringar över hela världen nu adresserar behovet av robusta regler för att säkerställa ansvarsfull utveckling och implementering av AI.

EU-lagstiftningen röstades igenom med en stor majoritet den 14 mars fem år efter att det ursprungliga förslaget lades fram. Lagstiftningen är utformad för att säkerställa mänsklig kontroll över AI-tekniken samtidigt som dess potential för innovation, ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling ska tas till vara. Lagen innebär bland annat att AI-applikationer kategoriseras utifrån deras potentiella påverkan och risk.

Lagen reglerar bland annat användning som hotar medborgarnas rättigheter, inklusive biometriska kategoriseringssystem som övervakar känsliga eller skyddade egenskaper, liksom icke-specifika källor för ansiktsbilder från internet eller övervakningskameror med avsikt att bygga databaser för ansiktsigenkänning.

Kritisk infrastruktur

Applikationer med särskilt hög risk, exempelvis kritisk infrastruktur och medicinteknik, kommer att vara föremål för särskilt stränga krav, inklusive krav på användning av högkvalitativa data och transparent användarinformation. Vissa AI-applikationer som bedöms utgöra oacceptabla risker, bland annat sociala poängsystem eller prediktivt polisarbete, är förbjudna enligt lagstiftningen. Särskilt betydelsefullt är de bestämmelser som adresserar generativa AI-modeller, exempelvis system som OpenAI’s ChatGPT.

Systemiska konsekvenser

Som svar på den snabba utvecklingen av AI-förmågor kräver lagen nu detaljerade offentliggöranden av datakällor och överensstämmelse med upphovsrättsliga regler för utvecklare av sådana modeller. Dessutom finns åtgärder på plats för att granska och mildra risker förknippade med implementeringen av avancerade AI-system, särskilt de med systemiska konsekvenser.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »