Everstream Analytics: ”Kinasourcing största risken i supply chains 2023”

Enligt analysföretaget Everstream Analytics, som är specialiserade på analys av supply chains, är sourcing från Kina årets största risk i de globala försörjningskedjorna. Det framgår av analysföretagets årliga Risk Report för 2023. 

Inköp från kinesiska tillverkare är den främsta risken i leveranskedjan 2023, enligt analysföretaget Everstreams årliga riskrapport. I analysbolagets senaste rapport anges risken för bland annat förseningar och avbokningar från Kinabaserade leverantörer till 90 procent. EMer specifikt handlar riskerna i Kina om lokala Covid-utbrott – under 2022 inträffade 85 nedstängningar i Kina enl rapporten – samt hållbarhetsrisker, ESG-brottslighet, cyberbrottslighet och risker för skenande kostnader samt finansiella risker som sammanhänger med den ekonomiska avmattningen i världen.

ESG-brottslighet stor risk

Risker som sammanhänger med ESG-brottslighet (Environmental, Social and Governance) framhålls som särskilt stora i Kina (75%), enligt rapporten. Everstream identifierade 177 underleverantörer kopplade till tvångsarbetande uigurer i Kinas Xinjiang-region. Mer än hälften av alla företag som kopplas till tvångsarbete i Xinjiang finns inom metall-, elektronik- och detaljhandelsindustrin. Alla företag som köper elektroniska komponenter i Kina utsätts för ESG-överträdelser eftersom några av Kinas största koppar, nickel, och litiumproducenter har anklagats för att använda tvångsarbete i Xinjiang, enligt rapportförfattarna. 

Saknas transparens i leverantörsnätverken

Analytikerna konstaterar även att det inte räcker att få försäkringar från Tier 1 leverantörer i Europa eller USA om att de inte har kinesiska leverantörer, eftersom det saknas full transparens i leverantörsnätverken.

Everstreams egenutvecklade riskpoängmodell inkluderar historiska, nuvarande och framtida risker i mer än 30 huvudkategorier. Med hjälp av mänsklig och artificiell intelligens förutsägs övergripande riskexponering, sannolikhet, svårighetsgrad och relevans. www.everstream.ai

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »