”Everything, everywhere, all at once”

Under hela sin karriär har Lars Hultén arbetat med logistik och IT, varav de senaste nio åren på Swisslog. Under sju år var han vd för Swisslog i Norden, och sedan ett par år har han en lite friare roll som Head of Key Accounts. SCE har träffat Lars för att diskutera trender i lagerautomation.

– Titeln på årets stora oscarsvinnare sammanfattar läget ganska bra; ”Everything, everywhere, all at once”. Vi ser dels en trend mot centralisering för att kunna få ut nyttan av skalfördelarna med automationen och få ett bra business case, dels en fortsatt trend mot micro fulfillment centers med automation nära konsumenternas hem och arbetsplatser. Centraliseringen drivs av skalekonomi och decentraliseringen av krav på korta ledtider, och i båda fallen är teknik möjliggöraren, säger Lars.

Hög innovationsgrad i branschen

I april i år genomfördes den internationella automations- och intralogistikmässan LogiMat i Stuttgart. Lars var där och slogs då av den höga innovationsgraden och de många nya lösningarna som presenterades.

– En del av det som presenterades har karaktären av nischlösningar, men sammantaget visar detta på ett stort intresse för att investera i innovation inom intralogistik, säger han och lyfter fram robotlösningar för plock och palletering som fortsatt heta tekniker.

– Efterfrågan på robotlösningar ökar stadigt, och produkterna och systemen blir mer industrialiserade. Kundernas drivkrafter är ekonomi, ergonomi, bristande tillgång till personal och möjligheten att drifta 24/7. I och med att tekniken börjar få fäste har det dessutom tillkommit ytterligare en drivkraft; att man vill dra nytta av att vara tidig med att nyttja tekniken i sin bransch, eller att man inte vill hamna efter sina konkurrenter.

Självlärande robotar

Inom robotiseringen är utvecklingen av mjukvaror baserade på AI och maskininlärning, ett område som Lars framhåller som särskilt spännande just nu.

– Med AI och maskininlärning kan robotarna gradvis utveckla sitt lärande och därmed sin förmåga att orientera sig och agera i lager. Generellt ser vi ett stort fokus på mjukvara för automation. Kunderna har idag ofta en hög IT-mognad och en stor del av systemdesignen handlar om hur mjukvara, förutom att styra automationen och stödja manuella processer, även kan användas för att följa upp verksamheten och för den operativa planeringen.

Mer flexibilitet för hållbarhet

Ett annat område av stor betydelse är hållbarhetsfrågorna, vilket bland annat drivs på av att fler företag certifierar sig och inför en mer detaljerad hållbarhetsrapportering.

– Här ökar intresset för produkter med låg energiförbrukning och lågt klimatavtryck. Krav på hållbarhet kommer att påverka både teknikutveckling och distributionsstrukturer framöver i riktning mot mer flexibla lösningar som snabbt kan anpassas till förändrade förutsättningar.

Vad gäller marknadens utveckling finns det en slående samstämmighet bland de experter som SCE har konsulterat; besluten tar lite längre tid just nu, men framtiden är ljus.

– Tempot i besluten saktade ned som en följd av stigande räntor, inflation och ökad osäkerhet, bland annat om hur Ukraina-kriget påverkar marknaden. Men intresset för automation ligger fortsatt kvar på en hög nivå och vi får många förfrågningar. De megatrender som driver automationen finns fortfarande kvar, och jag tror på en snabb återhämtning och en långsiktigt fortsatt stark tillväxt, konstaterar Lars.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »