Jukka Ranua, Utvecklingsdirektör för e-handel och digitala tjänster på HOK-Elanto.

Finlands ledande dagligvaruaktör väljer Swisslog för högautomatiserat e-handelslager

S-gruppen, Finlands största nätverk av dagligvaruhandlare, har fattat beslut om att bygga ett högautomatiserat e-handelslager i Vanda, strax norr om Helsingfors. Syftet är att möta den snabbt ökade e-handeln med dagligvaror i Helsingforsområdet. Swisslog har valts som partner för den omfattande automationslösningen. 

– Vi påbörjade under 2021 en bred upphandling där ett flertal potentiella samarbetspartners ingick. I slutänden valde vi Swisslog eftersom de erbjöd den bästa helhetslösningen, underhåll och service, säger Jukka Ranua, Utvecklingsdirektör för e-handel och digitala tjänster på HOK-Elanto, som är S-gruppens verksamhet i Helsingfors med omnejd och marknadsledaren för e-handel med dagligvaror i Finland. 

Den valda lösningen innebär att ett centraliserat Fulfillment Center (CFC) inrättas i en befintlig byggnad som förses med två AutoStore-anläggningar för rumstempererade respektive kylda varor. Automationslösningen består av 110 AutoStore-robotar, vilket kommer atfördubbla HOK-Elantos nuvarande leveranskapacitet. AutoStore-lösningen är en central del av en större helhetslösning som Swisslog tillhandahåller för att säkerställa snabba och högkvalitativa leveranser till HOK-Elantos e-handelskunder.

– Det är ett stort och viktigt framtidsprojekt för oss som kommer att kosta tiotals miljoner Euro. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Swisslog och driftsättningen av anläggningen, säger Jukka. 

Installationerna i det 12 000 kvadratmeter stora lagret påbörjas i juni 2023 och anläggningen tas i drift 2024. Trots den höga automationsgraden beräknas anläggningen sysselsätta närmare 200 personer.

S-gruppen är en finländsk företagsgrupp inom handels- och servicebranschen som ägs av sina kunder och som har över 1 800 verksamhetsställen i Finland. Gruppen består av 19 självständiga regionhandelslag – bland annat HOK, Helsingfors handelslag – samt Centrallagret för Handelslagen i Finland (SOK), som ägs av handelslagen. I gruppen ingår också sex lokala handelslag. Verksamhetsnät täcker hela landet och har en starkt regional prägel.

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »