Jukka Ranua, Utvecklingsdirektör för e-handel och digitala tjänster på HOK-Elanto.

Finlands ledande dagligvaruaktör väljer Swisslog för högautomatiserat e-handelslager

S-gruppen, Finlands största nätverk av dagligvaruhandlare, har fattat beslut om att bygga ett högautomatiserat e-handelslager i Vanda, strax norr om Helsingfors. Syftet är att möta den snabbt ökade e-handeln med dagligvaror i Helsingforsområdet. Swisslog har valts som partner för den omfattande automationslösningen. 

– Vi påbörjade under 2021 en bred upphandling där ett flertal potentiella samarbetspartners ingick. I slutänden valde vi Swisslog eftersom de erbjöd den bästa helhetslösningen, underhåll och service, säger Jukka Ranua, Utvecklingsdirektör för e-handel och digitala tjänster på HOK-Elanto, som är S-gruppens verksamhet i Helsingfors med omnejd och marknadsledaren för e-handel med dagligvaror i Finland. 

Den valda lösningen innebär att ett centraliserat Fulfillment Center (CFC) inrättas i en befintlig byggnad som förses med två AutoStore-anläggningar för rumstempererade respektive kylda varor. Automationslösningen består av 110 AutoStore-robotar, vilket kommer atfördubbla HOK-Elantos nuvarande leveranskapacitet. AutoStore-lösningen är en central del av en större helhetslösning som Swisslog tillhandahåller för att säkerställa snabba och högkvalitativa leveranser till HOK-Elantos e-handelskunder.

– Det är ett stort och viktigt framtidsprojekt för oss som kommer att kosta tiotals miljoner Euro. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Swisslog och driftsättningen av anläggningen, säger Jukka. 

Installationerna i det 12 000 kvadratmeter stora lagret påbörjas i juni 2023 och anläggningen tas i drift 2024. Trots den höga automationsgraden beräknas anläggningen sysselsätta närmare 200 personer.

S-gruppen är en finländsk företagsgrupp inom handels- och servicebranschen som ägs av sina kunder och som har över 1 800 verksamhetsställen i Finland. Gruppen består av 19 självständiga regionhandelslag – bland annat HOK, Helsingfors handelslag – samt Centrallagret för Handelslagen i Finland (SOK), som ägs av handelslagen. I gruppen ingår också sex lokala handelslag. Verksamhetsnät täcker hela landet och har en starkt regional prägel.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »