Pär Sandström, Ordförande i Logistik & Transports konferensråd.

”Fokuserar det stora och systemmässiga”

Mässan och konferensen Logistik & Transport genomfördes första gången redan 1995. Under åren som gått har evenemanget etablerats som något av en institution och en naturlig mötesplats för hela branschen. Logistikprofilen Pär Sandström har sedan 2011 varit ansvarig för den allt populärare konferensen. I perspektiv ser han en logistikutveckling som rusar på i en allt snabbare takt och ställer allt högre krav på kompetens och anpassningsförmåga. 

– De senaste åren har konferensen ökat med 20 % per år. Jag tror den främsta orsaken är att det finns ett sug efter ny kunskap, insikter och inspiration i en tid då väldigt mycket förändras snabbt i logistikbranschen, säger Pär Sandström.

Årets konferens återspeglar onekligen den intensiva utvecklingen inom logistik och transport. Konferensens inledande spår har fått titeln ”Ständig förändring”, vilket sätter fingret på läget i branschen. 

– Vi har försökt skapa en konferens där vi fokuserar mer på det stora, genomgripande och systemmässiga och mindre på logistikens enskildheter. Ambitionen är att bredda perspektiven och belysa de stora drivkrafterna bakom dagens logistikutveckling och formulera vilka konsekvenserna av detta blir. 

Bredare perspektiv

Det mer övergripande perspektiven kommer bland annat förmedlas av Säpochefen Klas Friberg, fastighetsmagnaten Sven-Olof Johanson, Apoteagrundaren Pär Svärdson och infrastrukturminister Tomas Eneroth samt en mängd andra talare som inte har den typiska logistikbakgrunden. 

– Många av våra konferensdeltagare arbetar som chefer och specialister inom logistik, produktion och inköp. De vet redan väldigt mycket om olika enskildheter inom sina områden och efterfrågar därför kunskap om hur områden som AI, hållbarhet, digitalisering, geopolitik och annat påverkar och utmanar. 

Förändringsdrivande trender

Pär Sandström är en reflekterande person med ett stort intellektuellt intresse som han får utlopp för som ordförande i Logistik & Transports konferensråd. Samtidigt arbetar han väldigt verksamhetsnära och praktiskt som logistikkonsult i näringslivet och styrelseledamot i ett antal småföretag. 

– Det är väldigt roligt att få ägna sig både åt de stora förändringsdrivande trenderna och åt det praktiska och vardagsnära. Utmaningen för mig, precis som för våra konferensdeltagare är att förstå drivkrafterna bakom förändringar, dra slutsatser om dess konsekvenser för affären inklusive logistiken och sedan rätt använda hanteringskompassen för verklighetens små och stora navigeringsproblem på ett sätt som stärker konkurrenskraften i den egna verksamheten.

Logistik & Transportkonferensen 2019 består av följande konferensspår: Ständig förändring, Varans väg till kund, En traditionell bransch under digital och grön transformation, Teknikrevolutionen, I huvudet på en logistikchef, Logistikens Start-Ups, Transportslag i samverkan för säkra och hållbara transporter, Entreprenörskapets drivkrafter. 

Namn: Pär Sandström

Yrke: Logistikkonsult och styrelseledamot i ett antal mindre verksamheter 

Aktuell som: Ordförande i konferensrådet, Logistik & Transport

Passion: Skidåkning ­– var skidlärare i ungdomen och tillbringar numera ett par månader om året i franska alperna. 

 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »