Jörgen Kennemar, Swedbank

Fortsatt god fart i svensk ekonomi visar PMI Inköpschefsindex

Indexet PMI-total sjönk för andra månaden i rad och noterades till 61,6 i februari från 62,5 i januari, vilket ändå är långt över det historiska snittet på 54,5. Tjänsteindex – PMI–tjänster – noterades till 62,7 i februari från uppreviderade 59,6 och befäster därmed den konjunkturåterhämtning som landets större tjänsteföretag har uppvisat sedan andra halvåret 2020.

– Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång i industrin svarade för största negativa bidraget till PMI-total (2,5 indexenheter) och nådde den lägsta nivån på sex månader medan delindex för produktion drog ned med 0,3 indexenheter. Leveranstider och sysselsättning steg i februari och bidrog med vardera en indexenhet där indexet för leveranstider noterades till rekordhöga 81,2. Index för planerad produktion sjönk marginellt i februari till 72,5. Det är andra månaden i rad som indexet är över 70-nivån, vilket visar på en utbredd optimism i tillverkningsindustrin att öka produktionen under det närmaste halvåret. Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 82,9 i februari från 78,7 i januari och nådde den högsta nivån sedan hösten 2004. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser men även utbudsstörningar i utrikeshandeln har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar. 

Delindex för orderingång i PMI-tjänster svarade för det enskilt största bidraget till uppgången (2,6 indexenheter) följt av leveranstider (1,0 indexenhet) medan affärsvolym och sysselsättning backade. Pristrycket i tjänstesektorn tilltog i februari och index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 65,7 jämfört med 56,2 i januari.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Fler nyheter

Panasonic förvärvar Blue Yonder – värderas till 72 miljarder kronor

Panasonic Corporation förvärvar Blue Yonder – en globalt ledande aktör för digitala end-to-end-lösningar i supply chain. Panasonic förvärvade redan i juli 2020 20 % av aktierna i Blue Yonder och förvärvar nu resterande 80 % av bolagets aktier. Sammantaget kostar förvärvet Panasonic 8,5 miljarder USD, vilket innebär att Blue Yonder värderas till cirka 72 miljarder kronor. Säljare är Mountain Capital och Blackstone.

Läs mer »

Matsmart automatiserar i nytt klimatsmart lager

E-handlaren Matsmart investerar i ett nytt, automatiserat och över 20 000 kvadratmeter stort lager i Örebro. Automationslösningen är e-handelsfavoriten AutoStore, som levereras av Element Logic. I det nya solcellsdrivna lagret, som beräknas tas i drift våren 2022, kommer 149 robotar effektivt hjälpa personalen att plocka och packa varor.

Läs mer »