Jörgen Kennemar, Swedbank

Fortsatt god fart i svensk ekonomi visar PMI Inköpschefsindex

Indexet PMI-total sjönk för andra månaden i rad och noterades till 61,6 i februari från 62,5 i januari, vilket ändå är långt över det historiska snittet på 54,5. Tjänsteindex – PMI–tjänster – noterades till 62,7 i februari från uppreviderade 59,6 och befäster därmed den konjunkturåterhämtning som landets större tjänsteföretag har uppvisat sedan andra halvåret 2020.

– Svensk tillverkningsindustri fortsätter att uppvisa en hög aktivitetsnivå även om längre leveranstider kan vara tecken på utbudsbegränsningar eller störningar i utrikeshandeln som på sikt kan begränsa tillväxten i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Delindex för orderingång i industrin svarade för största negativa bidraget till PMI-total (2,5 indexenheter) och nådde den lägsta nivån på sex månader medan delindex för produktion drog ned med 0,3 indexenheter. Leveranstider och sysselsättning steg i februari och bidrog med vardera en indexenhet där indexet för leveranstider noterades till rekordhöga 81,2. Index för planerad produktion sjönk marginellt i februari till 72,5. Det är andra månaden i rad som indexet är över 70-nivån, vilket visar på en utbredd optimism i tillverkningsindustrin att öka produktionen under det närmaste halvåret. Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 82,9 i februari från 78,7 i januari och nådde den högsta nivån sedan hösten 2004. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser men även utbudsstörningar i utrikeshandeln har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar. 

Delindex för orderingång i PMI-tjänster svarade för det enskilt största bidraget till uppgången (2,6 indexenheter) följt av leveranstider (1,0 indexenhet) medan affärsvolym och sysselsättning backade. Pristrycket i tjänstesektorn tilltog i februari och index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 65,7 jämfört med 56,2 i januari.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »