Fortsatt tufft för svensk e-handel

Svensk Handels E-handelsindikator för juni och juli visar att e-handeln i Sverige minskar med 3 procent i juni och ökar med 2 procent i juli jämfört med samma perioder förra året. Hittills i år har e-handelns omsättning minskat med totalt 4 procent mätt både i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer och när e-handeln från utländska aktörer inkluderas.

– Det är fortsatt en väldigt utmanande marknad för e-handeln i Sverige och inget tyder på en nära vändning. E-handelsföretag som främst fokuserar på den svenska marknaden kommer sannolikt fortsatt ha det mycket tufft. Mest utmanande är det för de som säljer kapitalintensiva varor som möbler online, ett segment vars omsättning backat med hela 37 procent hittills i år, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Andelen svenskar som e-handlade ökade något i både juni och juli i år jämfört med samma månader förra året. Tendensen är dock att varje e-handelskonsument handlar för ett lägre belopp. I juni minskade det genomsnittliga köpbeloppet per konsument med 5 procent. I juli var det oförändrat. Hittills i år har inte det genomsnittliga köpbeloppet tydligt ökat under någon månad. Hushållens alltmer ansträngda plånböcker har påverkat hur mycket pengar man handlar för men e-handeln som inköpskanal har inte påverkats i samma utsträckning.

– Beteendeförändringen mot ökad e-handel och konsumenternas jakt på låga priser gynnar andrahandsmarknadens utveckling. Ett flertal svenska digitala marknadsplatser där det går att sälja och köpa begagnade varor har nyligen kommunicerat att försäljningen har varit väldigt stark under den senaste tiden, konstaterar Per Ljungberg.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »