Framtidens lager?

Nästa nummer av tidningen Supply Chain Effect ges ut den 18 april och har temat Framtidens Lager. Särskilt fokuserar vi på hur moderna lagermjukvaror som WMS och planerings- och lagerstyrningssystem samt lagerautomation och robotisering just nu slår igenom med en enorm kraft. Av de nya lager – eller rättare sagt ”materialhanteringsnoder” – som uppförs eller byggs om här i Norden är den genomsnittliga automationsgraden 80 procent. Bilden av framtidens lager är trots den kraftiga automationen relativt mångfasetterad. Lagren blir fler, mer varierade beroende på syfte och de förläggs allt närmare kunder, konsumenter och marknader.

Ur innehållet i Supply Chain Effect # 3, 2020:

  • Varför boomar lagerautomationen just nu?
  • Framtidens lagermjukvaror – WMS, lagerstyrnings-, planerings- och orderhanteringssystem.
  • Nyttan av AI och ML i praktiken.
  • Hur påverkar automatiserade lager företagets konkurrenskraft, lönsamhet, kompetensbehov och hållbarhet?
  • Det uppkopplade lagret – IoT slår igenom.
  • Ekonomiska kalkyler och finansieringslösningar.
  • Vad väntar runt hörnet – hur ser våra lager och lagerstrukturer ut i framtiden?

Hör gärna av dig om du vill veta mer. För frågor om innehållet mejla till redaktionen@sceffect.se. Har du frågor om annonsering går det bra att mejla till annons@karlof.se. Sista materialdag för annonser i papperstidningen är den 9 april.

Ladda ner Utgivningsplan 2020

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »