Gartner: Världens 20 främsta mjukvaruleverantörer för Supply Chain

I listan över världens främsta leverantörer av mjukvarulösningar inom supply chain rankas bland annat Descartes, med nordiskt huvudkontor i Malmö, på femte plats. En stark försäljningstillväxt ligger bakom den fina placeringen. 

Det amerikanska undersökningsföretaget Gartner rankar tillsammans med branschtidningen Modern Materials Handling de 20 främsta leverantörerna av mjukvara inom supply chain under 2019. Med en global försäljningstillväxt inom området på drygt 13 procent placerar sig Descartes på femte plats. 

”Det är glädjande att vi är där uppe och tampas med de stora drakarna. Vi ser hur behovet och efterfrågan på våra lösningar ökar för varje dag som går, inte bara globalt sett utan även här i de nordiska länderna. Vid sidan av leveranser till våra kunder kommer vi nu lägga i ytterligare en växel vad gäller rekrytering då vi har ett stort behov av nya medarbetare”, säger Lars Persson, försäljningschef Norden på Descartes.  

Descartes tillväxt ligger i fas med branschen som helhet där mjukvaruleveranserna ökat med 12,5 procent under åren 2017 och 2018. Ett ökat tryck på snabba, precisa och flexibla leveranser skapar behov av nya lösningar för effektivare och mer lönsamma transporter. Högst upp på behovslistan återfinns digitala lösningar för inköp men också system för att förbättra och effektivisera leveransflödena.

Gartner konstaterar att mjukvaror för supply chain management har vuxit kraftigt under senare år. Under 2017 och 2018 ökade marknaden med ca 14 % och uppgick till 12,2 miljarder dollar 2019. Utvecklingen av molntjänster uppges vara en viktig orsak till den kraftiga tillväxten. Molntjänster reducerar bland annat behovet av investeringar och egen kostsam IT-personal. Gartner konstaterar att dagens användare av dessa tjänster inte är beredda att vänta flera år på att få ut tydligt värde. De vill se en omedelbar effekt redan från start, även om det tar en viss tid att uppnå de fulla affekterna av investeringarna.

Se hela listan

1SAP
2Oracle
3JDA Software
4Infor Global Solutions
5Descartes Systems Group
6Coupa
7Jaggaer
8Manhattan Associates
9WiseTech Global
10Epicor
11e2open
12Basware
13BluJay
14GEP
15IBM
16Kinaxis
17IFS
18HighJump
19Logility
20TMC 

Källa: Gartner

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »