Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) – Fortsatt ökat tryck

Sedan utbrottet av Covid-19 2020 och efterföljande restriktioner i de flesta länder världen över har världshandeln påverkats och trycket på värdekedjorna ökat. Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) mäter flera av de faktorer som påverkar globala supply chains, exempelvis kostnadsutvecklingen för frakter, råmaterial och andra varor. Indexet för november 2022 visar på en fortsatt ökad press på de globala värdekedjorna, även om trycket på leveranskedjorna har fallit betydligt sedan 2021. Den största bidragande faktorn till det fortsatt ökade trycket i leveranskedjan uppges vara kinesiska leveranstider, även om förbättringar visades i USA:s leveranstider och taiwanesiska inköp. Indexets senaste rörelser tyder på att utvecklingen i Asien bromsar indexets återgång till de historiska nivåerna, se grafen.

GSCI sammanställs av Federal Reserve Bank of New Yorks och baseras på statistik och data från Bureau of Labor Statistics; Harper Petersen Holding GmbH; Baltic Exchange; IHS Markit; Institute for Supply Management; Haver Analytics samt Refinitiv.

   

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »