Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) – Fortsatt ökat tryck

Sedan utbrottet av Covid-19 2020 och efterföljande restriktioner i de flesta länder världen över har världshandeln påverkats och trycket på värdekedjorna ökat. Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) mäter flera av de faktorer som påverkar globala supply chains, exempelvis kostnadsutvecklingen för frakter, råmaterial och andra varor. Indexet för november 2022 visar på en fortsatt ökad press på de globala värdekedjorna, även om trycket på leveranskedjorna har fallit betydligt sedan 2021. Den största bidragande faktorn till det fortsatt ökade trycket i leveranskedjan uppges vara kinesiska leveranstider, även om förbättringar visades i USA:s leveranstider och taiwanesiska inköp. Indexets senaste rörelser tyder på att utvecklingen i Asien bromsar indexets återgång till de historiska nivåerna, se grafen.

GSCI sammanställs av Federal Reserve Bank of New Yorks och baseras på statistik och data från Bureau of Labor Statistics; Harper Petersen Holding GmbH; Baltic Exchange; IHS Markit; Institute for Supply Management; Haver Analytics samt Refinitiv.

   

Fler nyheter

Once upon a time …

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Man undrar än idag hur detta kunde hända. All teknik fanns redan på plats, men ack så svårt supply chain-världen hade att lyckas. Så en dag hittade en företagsledning i en nordisk industrikoncern nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons intressanta krönika i SCE.

Läs mer »

Blue Equity blir delägare i LangebÆk

Blue Equity inleder ett partnerskap med Langebæk A/S och förvärvar minoritetsandelar i ett av Skandinaviens ledande rådgivande konsultföretag inom Supply Chain Management, logistik och lager.

Läs mer »