Globala leveransproblem tvingar svenska konsumenter att handla lokalt

En ny rapport från IoT- och mobilitetsföretaget SOTI visar att konsumenter världen över har fått ställa om sina konsumtionsvanor till följd av krisen i de globala försörjningskedjorna. Konsumenterna är mindre benägna att beställa en vara från utlandet och ställer idag högre krav på de säljande företagen visar SOTIs undersökning “From Clicks to Ships: Navigating the Global Supply Chain 2022”.

Konsumenterna känner av effekten av de rådande problemen med leveranskedjan. Hälften, 51 procent, av de svenska konsumenterna har nyligen upplevt att en eller flera varor inte har funnits tillgängliga, och att de istället har varit tvungna att köpa alternativa produkter eller gå till en annan återförsäljare för att hitta varor i lager. En tredjedel, 33 procent, har till och med upplevt att de varor de ville köpa inte har funnits tillgängliga alls. 

Tillsammans med dessa leveransproblem framgår det i rapporten att mer än en tredjedel (34 procent) har upplevt leveranstiderna som långsammare än vanligt och nästan hälften (46 procent) menar att leveranstiden är den mest frustrerande aspekten av att beställa online.

Eftersom konsumenterna är ovilliga att kompromissa med snabb leveranstid och bra tillgänglighet ägnar de nu särskild uppmärksamhet åt köpresan. 30 procent av de svenska konsumenterna vänder sig till någon annan om leveransen tar längre tid än två dagar, och eftersom köp från utlandet nu har en längre leveranstid har runt hälften, 46 procent, ändrat sina köpvanor. De är idag mindre benägna att beställa en vara från utlandet som kräver frakt, än vad de var för ett år sedan.

En fortsatt förändring i konsumenters tankesätt och beteende

I rapporten framgår det att svenska konsumenter ställer krav på återförsäljarna och sätter ett värde på hur leveranserna går till. På frågan om deras förväntningar och avsikter svarar:

  • Mer än hälften, 57 procent, att de nu förväntar sig att veta var deras beställning befinner sig under hela leveransprocessen, hela tiden.
  • Ungefär hälften, 48 procent, att de återkommer till varumärken som kan leverera varor snabbt. 
  • Uppemot hälften, 42 procent, att de skulle vara mer benägna att handla från en återförsäljare som erbjuder flera alternativ för returer.
  • Ungefär en tredjedel, 31 procent, att de har avbrutit en beställning efter att de har fått reda på vem återförsäljarens leveranspartner är.

För återförsäljarna gäller det nu att anpassa sig till konsumenternas nya vanor och matcha deras förväntningar menar SOTI:

– I och med den rådande krisen inom leveranskedjan gäller det för handeln att planera för hur de ska bemöta problemen som medföljer. De måste värna om sina kundrelationer och ta hänsyn till konsumenternas föränderliga krav på kortare leveranstider och full insyn i leveransprocessen. Att bemöta dessa förändrade kundförväntningar kommer att leda till betydande intäktsmöjligheter för dem, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI.

Rapporten visar att konsumenterna är benägna att överväga alternativa leveransalternativ vid sina köp i framtiden. 65 procent av de svenska konsumenterna svarar att de skulle överväga att hämta sina beställda varor i butik (click and collect) och ett stort antal, 73 procent, skulle överväga leverans till ett utsett avlämningsställe. I takt med den alltmer avancerade tekniken visar rapporten att konsumenterna även är öppna för större förändringar i hur de tar emot sina varor. Uppemot hälften, 43 procent, skulle överväga självkörande fordon för leverans av större paket till lämplig plats, eller leveransdrönare för att leverera små paket (48 procent).

Om undersökningen

10 000 intervjuer genomfördes med hjälp av en online-metod med vuxna i åldern 18–65 år med nationellt representativa kvoter för kön, ålder och region inställda på landsnivå, mellan 20 november och 2 december 2021. De 10 000 intervjuerna är uppdelade mellan åtta länder enligt följande: Sverige (1 000 respondenter), USA (2 000), Kanada (1 000), Mexiko (1 000), Storbritannien (2 000), Tyskland (1 000), Frankrike (1 000) och Australien (1 000).

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »