Globala störningar visar på betydelsen av ett robust TMS

AV TED ROTH

När Covid-19 drabbade världen i februari 2020 kom plötsligt mina dialoger med kunder om realtidsspårning, blockchain, AI/ML och Industri 4.0 att abrupt övergå till att handla om att säkerställa företagens grundläggande leveransförmåga och därmed existens.

De flesta av oss började som bekant att arbeta till stor del hemifrån och efter några månader av totalstopp blev det återigen full fart framåt för många företag, samtidigt som en rad störningar uppträdde i de globala leveranskedjorna. Nyckelorden blev flexibilitet, agilitet och visibilitet. Det gällde att snabbt kunna ställa om både produktion och inte minst leverans.

Kraften i ett robust TMS

Att ha ett globalt väl fungerande TMS, Transport Management System, blev nu en styrkefaktor och många gånger helt avgörande för att från den ena timmen till den andra ändra transportsätt, koppla på nya rutter och transportörer för att säkra en fortsatt leveransförmåga och allra helst en hög le- veransprecision. Vi glömmer snabbt. Men drar vi oss till minnes så var leveransproblemen enorma under pandemin med trängsel, långa last- och lossningstider i hamnar och flygplatser, stopp i Suezkanalen, containerbrist, stoppade rutter, kraftiga prisökningar på transporter och en hel del annat. Med alla dess störningar visade sig ett robust TMS vara ett helt nödvändigt verktyg för att kunna parera och minimera effekterna av störningarna.

Störningarna fortsätter

De flesta av oss såg fram emot ett 2022 där allt skulle bli mer som före pandemin. Jag gjorde det, och såg fram emot att återigen hitta nya häftiga user-case för maskininlärning, implementera CO2-logik beslutsprocessen i försörjningskedjan, men tyvärr fick vi återigen uppleva betydelsen av att ha ett globalt TMS. Dels har Covid fått nya varianter och lokala utbrott, dels plågas världen av konflikt och krig där bland annat luftrummet över Ryssland har stängts. För de av våra kunder som är helt digitaliserade har den typen av problemställning kunnat lösas på några timmar och vid behov kunde de samma dag informera sina kunder om att det blev en försening i leveransen.

Ett nytt normaltillstånd?

Många analytiker menar att störningarna i de globala försörjningskedjorna kommer att bli ett slags framtida normaltillstånd och att företag därför måste bygga in mer motståndskraft, resiliens, i sina försörjningskedjor. Ett sätt att göra det på är att skaffa sig den visibilitet och transparens som behövs för att kunna överblicka, förutse och hantera störningar agilt och med större flexibilitet. Betydelsen av att kunna ställa om rutter eller koppla på en ny logistikaktör/transportör direkt när olika visibilitetslösningar visar att leveransprecisionen inte är acceptabel, kan knappast överskattas. En bieffekt är att den blomstrande logistikbranschen tvingas att skärpa sig, trots att efterfrågan på transporttjänster just nu överstiger tillgången och avtal sägs upp från den ena dagen till den andra.

Mer visionärt och lustfyllt 2023

Men även om så blir fallet, så önskar jag att 2023 blir ett år då vi kan prata mer om CO2, ML/AI, blockchain och industri 4.0 och andra heta och mer visionära utvecklingsområden. För just nu vill våra kunder främst diskutera hur de bättre kan säkerställa flexibilitet i hela sitt operativa flöde och även få in screening mot personer på sanktionslistor och exportkontroll digitalt i processen. Viktigt, nödvändigt och affärskritiskt, men kanske inte så visionärt och spännande som det skulle kunna vara.

Ted Roth är General Manager på AEB Sweden

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »