H&M:s e-handels- och logistiksatsningar bär frukt

När H&M presenterade sin kvartalsrapport den 3 oktober så blev det tydligt för marknaden att senare års satsningar på e-handel och logistik nu har burit frukt. Försäljningen i digitala kanaler ökade med 30 % under det tredje kvartalet och såväl bruttovinsten som bruttomarginalen ökade.

Ökad försäljning till fullpris, en minskande andel nedsättning (rea) och en ökad tillväxt var andra tydliga förbättringar som rapporterades. E-handel och en strävan att åstadkomma omnikanal har resulterat i en ökad försäljning på nätet med upphämtning och returhantering i butik (blick and collect), fler och snabbare konsumentleveranser och mer flexibla betalningslösningar. H&M fortsätter att investera tungt i sin försörjningskedja för att kunna hantera snabba modesvängningar och säkra en hög tillgänglighet och snabba leveranser.

Parallellt med satsningarna på e-handel, omnikanal och logistik storsatsar klädjätten på hållbarhet. Med utnämningen som en av världens mest hållbara detaljister (Dow Jones Sustainability World Index) så har H&M fått en ytterligare push och anledning att förvalta och bygga vidare på sitt hållbarhetsarbete. Bland annat kommer en storsatsning att göras på en mer hållbar förpackningsanvändning i hela koncernen, gröna last-mile-leveranser, liksom satsningar på ökad energieffektivitet och en mer hållbar produktion.

H&Ms logistiksatsningar intensifierades redan 2017 som en följd av en fallande lönsamhet och ett tapp gentemot huvudkonkurrenten Zara, ägt av Inditex. Inditex rankas av Gartner som världens näst bästa företag vad gäller supply chain management och logistik och bolagets framgångar hänförs ofta till dessa områden.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »