”Höga drivmedelskostnader ökar behovet av ruttoptimering”

Kostnaden för drivmedel är fortsatt hög, vilket särskilt slår mot transportintensiva företag. Mot den bakgrunden menar Lars Persson, Nordisk försäljningschef på Descartes, att fler transport- och logistikföretag bör bli bättre på att planera och optimera sina transporter.

– Vi ser att fler företag inom transport och logistik behöver jobba ännu mer med att optimera sina rutter och planera sina transporter för att minimera bränsleförbrukningen. Det gynnar inte bara företagens ekonomi utan det blir även en vinst för klimatet, säger Lars Persson, Nordisk försäljningschef på Descartes.

Samplanerade leveranser

Lars Persson refererar till Descartes årliga undersökning om hållbara hemleveranser, ”Home Delivery Sustainability: Consumers Expect More!”, som visar att 64 procent av de svenska respondenterna i undersökningen är intresserade av att samla sin e-handelsköp under en vecka till en gemensam leverans.

– När vi ser att svenska konsumenter kan vara villiga att samla sina e-handelsköp i en leverans är detta något som behöver bli ett naturligt alternativ i transport- och logistikföretagens leveransalternativ, oavsett om det gäller privatpersoner eller till företag. På så sätt breddar vi alternativen med leveranser som minskar användningen av drivmedel i olika former, samtidigt som transportbranschen gör sitt för att vara med och bidra till minskade utsläppt.

Konsumenter vill ha miljövänliga leveranser

Undersökningen om hållbara hemleveranser visade även på att konsumenterna föredrar miljövänliga transportalternativ. 65 procent var intresserade av ett koldioxidneutralt leveransalternativ samtidigt som 61 procent vill att företaget som säljer produkten ska rekommendera det mest miljövänliga alternativet när det gäller leveransen av varan. Det är en inställning som Lars Persson anser bör påverka hela leveranskedjan.

– Förutom att få bort höga drivmedelskostnader ser vi allt fler indikatorer om att konsumenterna vill ha miljövänliga transporter när det beställs en hemleverans. Detta är ingen nyhet i sig, men incitamentet att öka takten på transportföretagens omställning borde rimligen öka. När slutkonsumenterna är så tydliga, så finns det stora fördelar om det synsättet tillåts påverka hela leveranskedjan, från råvarutransport till slutgiltig hemleverans. Det blir win-win på alla sätt.

Fler nyheter

Once upon a time – Part 2

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Än idag undrar man hur detta kunde ske, eftersom all teknik funnits på plats länge, men ack så svårt det varit för supply chain-världen att lyckas. Men så en dag hittade den danska industrikoncernen LINAK nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons senaste krönika i SCE. Läs den här!

Läs mer »