”Höga drivmedelskostnader ökar behovet av ruttoptimering”

Kostnaden för drivmedel är fortsatt hög, vilket särskilt slår mot transportintensiva företag. Mot den bakgrunden menar Lars Persson, Nordisk försäljningschef på Descartes, att fler transport- och logistikföretag bör bli bättre på att planera och optimera sina transporter.

– Vi ser att fler företag inom transport och logistik behöver jobba ännu mer med att optimera sina rutter och planera sina transporter för att minimera bränsleförbrukningen. Det gynnar inte bara företagens ekonomi utan det blir även en vinst för klimatet, säger Lars Persson, Nordisk försäljningschef på Descartes.

Samplanerade leveranser

Lars Persson refererar till Descartes årliga undersökning om hållbara hemleveranser, ”Home Delivery Sustainability: Consumers Expect More!”, som visar att 64 procent av de svenska respondenterna i undersökningen är intresserade av att samla sin e-handelsköp under en vecka till en gemensam leverans.

– När vi ser att svenska konsumenter kan vara villiga att samla sina e-handelsköp i en leverans är detta något som behöver bli ett naturligt alternativ i transport- och logistikföretagens leveransalternativ, oavsett om det gäller privatpersoner eller till företag. På så sätt breddar vi alternativen med leveranser som minskar användningen av drivmedel i olika former, samtidigt som transportbranschen gör sitt för att vara med och bidra till minskade utsläppt.

Konsumenter vill ha miljövänliga leveranser

Undersökningen om hållbara hemleveranser visade även på att konsumenterna föredrar miljövänliga transportalternativ. 65 procent var intresserade av ett koldioxidneutralt leveransalternativ samtidigt som 61 procent vill att företaget som säljer produkten ska rekommendera det mest miljövänliga alternativet när det gäller leveransen av varan. Det är en inställning som Lars Persson anser bör påverka hela leveranskedjan.

– Förutom att få bort höga drivmedelskostnader ser vi allt fler indikatorer om att konsumenterna vill ha miljövänliga transporter när det beställs en hemleverans. Detta är ingen nyhet i sig, men incitamentet att öka takten på transportföretagens omställning borde rimligen öka. När slutkonsumenterna är så tydliga, så finns det stora fördelar om det synsättet tillåts påverka hela leveranskedjan, från råvarutransport till slutgiltig hemleverans. Det blir win-win på alla sätt.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »