iBoxen – ännu en last-mile lösning med paketskåp

iBoxen är en infrastrukturlösning baserad på paketsskåp som kan skapa förutsättningar för mer hållbara transporter enligt företagets ledning. Bakom satsningen står de tre grundarna Anders Holm, Tim Jörnsen och Thomas Backteman – samtliga tre före detta PostNord-direktörer, som nu tar upp kampen med Instabox och de övriga aktörerna inom segmentet.

Ambitionen är att bygga upp en rikstäckande infrastruktur av leverans­boxar för att hämta, returnera och skicka paket­. Med ägarna Fastighets AB Balder, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och grundarna är målsättningen att bygga en ny nationell infrastruktur för paket­transporter i både storstäder och glesbygd. 

– En öppen och neutral nationell infrastruktur är en nödvändighet för att e-handeln ska kunna fortsätta växa, utan att skada miljön. Nu möjliggör vi det, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen.

E-handeln i Sverige väntas fortsätta växa starkt de kommande åren. I dag skickas drygt en miljon paket­ varje dag, vilket redan nu skapar utmaningar för det existerande systemet för paket­distribution. Redan år 2025 väntas minst dubbelt så många paket­ skickas till svenska hushåll dagligen. De ökande paket­transporterna kommer leda till ytterligare utsläpp och negativ miljöpåverkan.

iBoxens infrastruktur består av uppkopplade leverans­boxar som använder programvara från företaget Qlocx och är oberoende och öppen för alla transportbolag.

– Inom fem år är vår målsättning att det ska finnas leverans­boxar utplacerade över hela Sverige, från norr till söder. I städer ska ingen ha längre än 300 meter från sin bostad till närmaste box. I glesbygd placeras boxarna på strategiskt valda platser för att avsevärt korta resvägen för att hämta, returnera och lämna paket­ och därmed underlätta för småföretagare och privatpersoner. Boxarna kommer att vara tillgängliga dygnet runt och erbjuda en service i nivå med en hemleverans­, säger Tim Jörnsen, grundare och vd för iBoxen.

Under det första kvartalet 2021 kommer iBoxen att genomföra ett etableringsprojekt med leverans­boxar i Stockholm och i Bodens Kommun. Flera transportbolag deltar redan från början i projektet och kommer att erbjuda sina kunder iBoxen som leverans­alternativ i dessa områden. Efter det inledande projektet planeras en fortsatt etablering i Stockholmsregionen, Göteborg och Malmö under år 2021–2022. Därefter följer en bred etablering på drygt 2 000 orter med fler än 200 invånare under åren 2023–2026.


iBoxen är grundat av Anders Holm och Tim Jörnsen, båda med lång bakgrund i svensk och global logistikverksamhet, Thomas Backteman, tidigare kommunikationsdirektör på bland annat Postnord och mångårig erfarenhet från kommunikation och PR, e-handelsentreprenören Paul Källenius och fastighetsinvesterarna Jan Björk och Patrik Hegbart. Vd för iBoxen Infrastuktur Sverige AB är Tim Jörnsen

Fler nyheter

”Vi ska vara den digitala ledaren i branschen”

I januari 2020 tillträdde Lars Gezelius befattningen som Chief Digital Officer på anrika Ahlsell. Bolaget startade redan 1877 och är idag Nordens största leverantör av produkter och relaterade tjänster inom bland annat vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, och en hel del annat. Företaget är sedan decennier omtalat för sin effektiva logistik ­– en logistik som handlar allt mer om att hantera en växande e-handel och utveckla digitala och automatiserade lösningar.

Läs mer »