iBoxen rekryterar PostNords försäljningsdirektör Carl-Anders Keller

Infrastrukturbolaget iBoxen fortsätter att i snabb takt bygga upp ett leverantörsoberoende leverans­boxnätverk i hela Sverige. För att ytterligare växla upp takten av infrastrukturbygget och stärka organisationen har bolaget rekryterat Carl-Anders Keller som operativ chef och fortsätter därmed att attrahera högkompetenta medarbetare.

Carl-Anders Keller har många års erfarenhet inom försäljning, kundservice, produkt- och affärsutveckling. Dessutom har han en mycket god kunskap inom e-handel- och logistikområdet, bland annat från DHL Freight Sverige, där han var försäljnings- och marknadsdirektör. Han kommer närmast från rollen som försäljningsdirektör på Postnord. Carl-Anders kommer att ansvara för iBoxens operativa verksamhet och han börjar sin anställning den 18 oktober.

– iBoxen är idag den enda oberoende aktör som inte konkurrerar med egna leveranser utan enbart bygger ut, förvaltar och utvecklar en rikstäckande infrastruktur av leveransboxar. År 2026 ska alla svenska hushåll ha en leveransbox nära sin bostad eller där de dagligen passerar. Vi behöver växla upp takten ytterligare och jag ser fram emot att göra det tillsammans med Calle och resten av teamet, säger Tim Jörnsen, vd på iBoxen.

Under ett vanligt dygn skickas det idag ca 1,2 miljoner paket i Sverige* och inom ett par år kommer antalet vara det dubbla – drygt 2 miljoner paket per dygn. Ökade e-handelsvolymer innebär ökat antal paket och fler leveranser. 

– För att klara den ökande volymen av paket och för att effekten på samhället även framgent ska vara positiv behövs investeringar i ny och förbättrad infrastruktur av leveransboxar. Det ska bli fantastiskt kul att tillsammans med mina nya kollegor på iBoxen, handlare, kommuner, fastighetsägare och logistikbranschen bidra till en mer hållbar logistikkedja, säger Carl-Anders Keller.
Den rikstäckande infrastrukturen med leveransboxar, som iBoxen bygger ut, är tillgänglig för alla dygnet runt. Konkret innebär det att alla invånare i Sverige framöver kommer att kunna hämta, skicka och returnera sina paket via en leveransbox nära sin bostad eller andra centrala platser – oavsett var de handlar sina varor och vilken transportör som levererar dem. Majoriteten av Sveriges logistikbolag har redan anslutit sig till iBoxen, vilket innebär att deras kunder (e-handlarna) kan erbjuda sina kunder fler bekväma leverans­alternativ.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »