ICA minskar sina utsläpp från sjötransporter med 80 procent

ICA Sverige har slutit avtal med A.P. Möller-Maersk för transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean” som ersätter fossila bränslen med biobränslealternativ.

Avtalet gäller transporter av både livsmedel och övriga varor som ICA köper in från Asien, Syd- och Nordamerika samt Afrika. Genom det nya avtalet beräknas ICAs utsläpp från sjötransporter att reduceras med minst 80 procent, motsvarande 3 500 ton CO2e årligen. ICA har sedan tidigare ett samarbete ned Maersk gällande sjötransporter från Asien, Syd- och Nordamerika samt Afrika. Nu utökas samarbetet för att minska det klimatavtryck som transporterna medför. Genom de nya ECO Delivery-avtalen reduceras utsläppen från de sjötransporter som utförs av Maersk för ICA med minst 80 procent, vilket motsvarar en reduktion på cirka 3 500 ton CO2e under 2024. Dessutom kommer dragningar av containers mellan hamnen och ICAs lossningsenhet i Arendal att utföras av en eldriven lastbil.

– Vi har länge arbetat aktivt med att minska utsläppen från ICAs landtransporter med hjälp av olika fossilfria drivmedel, förbättrad transportoptimering och användning av järnväg. Nu tar vi också steget att reducera utsläppen från våra sjötransporter vilket känns fantastiskt bra! Att vara med tidigt i omställningen för sjöfrakter innebär också att vi bidrar till teknikutvecklingen för hela branschen, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.

Fler nyheter

DHL Express rankas högt som arbetsplats

DHL Express uppger i ett pressmeddelande att företaget återigen har rankats högt i Great Place to Works (GPTWs) årliga rankning av certifierade företag, vilket är ett erkännande av en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och känner sig engagerade.

Läs mer »

Ny byggs Panattoni Landvetter

Amerikanska fastighetsutvecklaren Panattoni uppför ytterligare en logistikfastighet i Sverige. Den här gången gäller det ”Panattoni Landvetter” – en citynära logistik- och industrifastighet i anslutning till riksväg 40 och i närhet till Göteborg Landvetter Flygplats och Göteborgs Hamn.

Läs mer »