Import av containergods tillbaks på 2019-års nivåer – men nya störningar att vänta

Reuters rapporterar att USA:s import av varor i sjöcontainers under december närmade sig de nivåer som sågs före covid-19-pandemin. Orsaken bedöms vara den rekordhöga inflationen och en minskad efterfrågan på olika konsumentvaror. En likartad utveckling har även skett i flödena från asien till europeiska hamnar sedan december förra året, vilket lett till fallande fraktpriser, men i nya störningar kan komma under 2023 enligt en ny rapport.

I december 2022 hade importen a containrar i USA minskat med 19 procent jämfört med samma period året innan, och låg därmed på i stort sett samma nivå som 2019, det vill säga strax innan covid-panedmin ledde till en massiv ökning av containerlaster världen över, med resultatet att världens hamnar överfylldes av gods, med efterföljande störningar i de globala försörjningskedjorna.

Enligt Chris Jones, Executive Vice President Industry & Services på mjukvarubolaget Descartes Systems, som sammanställt aktuella data för den amerikanska importen, pekar utvecklingen på ett minskat tryck på försörjningskedjor och logistikverksamhet under 2023. Samtidigt varnar han för ytterligare störningar i de globala försörjningsflödena som ett möjligt resultat av nya varianter av covid-viruset, Rysslands krig i Ukraina, och hotet om global recession.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »