Import av containergods tillbaks på 2019-års nivåer – men nya störningar att vänta

Reuters rapporterar att USA:s import av varor i sjöcontainers under december närmade sig de nivåer som sågs före covid-19-pandemin. Orsaken bedöms vara den rekordhöga inflationen och en minskad efterfrågan på olika konsumentvaror. En likartad utveckling har även skett i flödena från asien till europeiska hamnar sedan december förra året, vilket lett till fallande fraktpriser, men i nya störningar kan komma under 2023 enligt en ny rapport.

I december 2022 hade importen a containrar i USA minskat med 19 procent jämfört med samma period året innan, och låg därmed på i stort sett samma nivå som 2019, det vill säga strax innan covid-panedmin ledde till en massiv ökning av containerlaster världen över, med resultatet att världens hamnar överfylldes av gods, med efterföljande störningar i de globala försörjningskedjorna.

Enligt Chris Jones, Executive Vice President Industry & Services på mjukvarubolaget Descartes Systems, som sammanställt aktuella data för den amerikanska importen, pekar utvecklingen på ett minskat tryck på försörjningskedjor och logistikverksamhet under 2023. Samtidigt varnar han för ytterligare störningar i de globala försörjningsflödena som ett möjligt resultat av nya varianter av covid-viruset, Rysslands krig i Ukraina, och hotet om global recession.

Fler nyheter

Once upon a time …

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Man undrar än idag hur detta kunde hända. All teknik fanns redan på plats, men ack så svårt supply chain-världen hade att lyckas. Så en dag hittade en företagsledning i en nordisk industrikoncern nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons intressanta krönika i SCE.

Läs mer »

Blue Equity blir delägare i LangebÆk

Blue Equity inleder ett partnerskap med Langebæk A/S och förvärvar minoritetsandelar i ett av Skandinaviens ledande rådgivande konsultföretag inom Supply Chain Management, logistik och lager.

Läs mer »