Jörgen Kennemar, Swedbank

Inköpschefsindex fortsätter upp – 53,4 i augusti

PMI-total noterades till 53,4 i augusti från uppreviderade 51,4 i juli. Det är andra månaden i rad som PMI-inköpschefsindex är i tillväxtzonen och indexet når den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2018. Vårens fall har återhämtats, men det innebär inte att industrin är tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före coronapandemin enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. För detta krävs en längre period i tillväxtzonen än två månader. 

Orderingången ökar rejält

Enligt Swedbank bidrog samtliga delindex till uppgången för PMI-total. Delindex för orderingång svarade för den största ökningen i augusti och bidrog med 1,1 indexenheter, följt av sysselsättning och leveranstider med vardera 0,3 indexenheter. Bidraget från produktionen begränsade till 0,1 indexenheter. Tillverkningsindustrins produktionsplaner var mer expansiva i augusti jämfört med i juli och indexet steg till 62,1, den högsta nivån sedan drygt ett år tillbaka. Prisindexet för rå- och insatsvarupriser signalerar ett fortsatt svagt pristryck från producentledet även om indexet steg i augusti till 48,3 från 44,0 i juli. Det är femtonde månaden i rad som indexet är utanför 50-strecket, vilket är den längsta sammanhängande perioden i indexets historia. – Ett lågt resursutnyttjande och en starkare krona tenderar till att dämpa pristrycket i närtid, säger Jörgen Kennemar.

Fler nyheter

Outnorth automatiserar med AutoStore

När outdoorföretaget Outnorth flyttar sitt lager från Växjö till Göteborg automatiseras samtidigt lagret med en AutoStore-lösning från Element Logic. Målet är att förbättra effektiviteten i leveransen till kunderna.

Läs mer »

PostNord Logistics Award 2021 – nominera senast den 14 februari

På grund av pandemins framfart ställdes evenemanget PostNord Logistics Award in 2020. Nu är det åter dags att dela ut Sveriges största logistikpris. Den 13 april koras Sveriges mest innovativa logistiklösning i samband med ett livesänt digitalt evenemang – nomineringar kan göras fram till den 14 februari.

Läs mer »