Jörgen Kennemar, Swedbank

Inköpschefsindex fortsätter upp – 53,4 i augusti

PMI-total noterades till 53,4 i augusti från uppreviderade 51,4 i juli. Det är andra månaden i rad som PMI-inköpschefsindex är i tillväxtzonen och indexet når den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2018. Vårens fall har återhämtats, men det innebär inte att industrin är tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före coronapandemin enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. För detta krävs en längre period i tillväxtzonen än två månader. 

Orderingången ökar rejält

Enligt Swedbank bidrog samtliga delindex till uppgången för PMI-total. Delindex för orderingång svarade för den största ökningen i augusti och bidrog med 1,1 indexenheter, följt av sysselsättning och leveranstider med vardera 0,3 indexenheter. Bidraget från produktionen begränsade till 0,1 indexenheter. Tillverkningsindustrins produktionsplaner var mer expansiva i augusti jämfört med i juli och indexet steg till 62,1, den högsta nivån sedan drygt ett år tillbaka. Prisindexet för rå- och insatsvarupriser signalerar ett fortsatt svagt pristryck från producentledet även om indexet steg i augusti till 48,3 från 44,0 i juli. Det är femtonde månaden i rad som indexet är utanför 50-strecket, vilket är den längsta sammanhängande perioden i indexets historia. – Ett lågt resursutnyttjande och en starkare krona tenderar till att dämpa pristrycket i närtid, säger Jörgen Kennemar.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »