Pat Gelsinger joins Intel Corporation on Feb. 15, 2021, as the company's chief executive officer. Gelsinger started his professional career with the company, working for it from 1979 until 2009. (Credit: Intel Corporation)

Intelchefen: ”Halvledare ersätter oljans geopolitiska betydelse i supply chain”

Under pandemin uppstod en skriande brist på halvledare – som till 80 procent tillverkas i Taiwan och Kina – vilket satte strålkastarljuset på en sårbarhet i de globala försörjningskedjorna. I intervjuer på World Economic Forum i veckan konstaterade elektronikjätten Intels CEO Pat Gelsinger att halvledare kommer att ersätta olja som den handelsvara som blir geopolitiskt avgörande under kommande decennier.

– Var oljereserverna finns definierade geopolitiken under de senaste fem decennierna, var försörjningskedjorna för halvledartillverkning finns kommer att definiera geopolitiken under de kommande fem, konstaterade Intels Pat Gelsinger i intervjuer med både Fox Business och CNN.

Ökad motståndskraft

Gelsinger betonade att USA och Europa endast står för 20 procent av världens halvledartillverkning idag Asien för 80 procent, ett förhållande som han menar måste utjämnas för att göra de globala försörjningskedjorna tillräckligt motståndskraftiga. 

– Om vi ​​har lärt oss en sak av covidkrisen är det att vi behöver bättre motståndskraft i våra försörjningskedjor och utjämna spelplanen så att bra investeringsbeslut kan fattas.

Intel har mot den här bakgrunden beslutat att investera 20 miljarder dollar i två halvledarfabriker i Ohio och Arizona i USA och att göra ytterligare investeringar på upp till 90 miljarder dollar i nya europeiska fabriker. Under pandemin försvårade bristen på halvledare tillverkningen av datorer, mobiltelefoner, bilar, försvarsmaterial och många andra vitala elektronikprodukter, vilket bland annat ledde till produktionsstopp i bilfabriker och till ökade priser som spädde på inflationen. 

Nationell säkerhetsfråga

I USA betraktas risken för halvledarbrist som en nationell säkerhetsfråga, vilket har resulterat i att regeringen sjösatt ett program med syfte att sätta fart på den inhemska produktionen av halvledare. Och president Biden har vid flera tillfällen upprepat att USA ska bli världsledare för halvledarproduktion och hans administration har vidtagit åtgärder som begränsar Kinas tillgång till teknik för halvledarproduktion och i augusti antogs den nya lagen ”the CHIPS and Science Act”, samtidigt som hisnande 200 miljarder dollar öronmärktes för att stärka den amerikanska halvledarindustrin. Även EU har antagit European Chips Act (ECA) och lanserat investeringsplanen ”Chips for Europe”, för att öka den europeiska halvledartillverkningen och därmed minska Europas exponering för risker i supply chain. 

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »