Internet of things på stark frammarsch – störst nytta inom logistik och supply chain

Det pratas inte längre lika mycket om IoT – Internet of things – men det tycks göras desto mer. En aktuell studie från PwC visar att 71 % av större tillverkande företag antingen redan driver pågående projekt inom IoT eller utvecklar och testar lösningar.

Enligt studien är en stor andel av de tillfrågade företagen aktiva inom analytics (73 %) och artificiell intelligens (63 %), vilket är två viktiga nycklar för att få ut effekterna av IoT-satsningarna. De tillverkande företagen använder främst IoT i olika tillämpningar i egna produktionsanläggningar (60 %) eller i sin supply chain med partners (57 %) samt med kunder (58 %) och med slutanvändare (42 %). De högst rankade fokusområdena för IoT-satsningarna är inom logistik (50 %) samt supply chain (47 %). Tillverkarna ser optimistiskt på IoT. Hela 93 % anser att fördelarna är större är riskerna och 68 % planerar att öka sina IoT-investeringar de kommande två åren.

Risker och hot 

De risker som upplevs med IoT sammanhänger med cybersäkerhet, där 53 % uppgav att de är mycket oroade över cyberhot av olika slag. De tillfrågade företagen uppges även se frågor om dataintegritet och etiska frågor som betydande utmaningar i samband med sina IoT-satsningar. För att möta dessa hot och risker så investerar tillverkningsföretagen i allt mer robusta tekniska plattformar, bättre datahantering och arbetar för att stärka medarbetarnas medvetenhet och arbetskultur kring säkerhets- och integritetsfrågor. 

https://www.pwc.com/us/iotpov

Fler nyheter

DHL Supply Chain satsar på plattform med AI-driven robotteknik

DHL Supply Chain har i dagarna lanserat en plug & play-plattform med AI-driven robotteknik, i samarbete med Microsoft och Blue Yonder. Robotplattformen uppges förkorta integrerings- och programmeringstiden för nya automationsenheter i lageranläggningar. Lösningen, som bygger på Microsoft Azure IoT och molnplattformstjänster, ger även fler möjligheter att välja robotsystem som ska täcka olika typer av behov.

Läs mer »

PostNord testar paketboxar i Stockholm

Efter sommaren kommer PostNord erbjuda leverans till paketboxar för att möta den växande e-handeln och efterfrågan hos svenska konsumenter. Inledningsvis kommer 100 paketboxar placeras på konsumentnära platser runt om Stockholm. Målet är att efter en första pilottest ytterligare utöka leveransmetoden till fler platser i landet.

Läs mer »