Internet of things på stark frammarsch – störst nytta inom logistik och supply chain

Det pratas inte längre lika mycket om IoT – Internet of things – men det tycks göras desto mer. En aktuell studie från PwC visar att 71 % av större tillverkande företag antingen redan driver pågående projekt inom IoT eller utvecklar och testar lösningar.

Enligt studien är en stor andel av de tillfrågade företagen aktiva inom analytics (73 %) och artificiell intelligens (63 %), vilket är två viktiga nycklar för att få ut effekterna av IoT-satsningarna. De tillverkande företagen använder främst IoT i olika tillämpningar i egna produktionsanläggningar (60 %) eller i sin supply chain med partners (57 %) samt med kunder (58 %) och med slutanvändare (42 %). De högst rankade fokusområdena för IoT-satsningarna är inom logistik (50 %) samt supply chain (47 %). Tillverkarna ser optimistiskt på IoT. Hela 93 % anser att fördelarna är större är riskerna och 68 % planerar att öka sina IoT-investeringar de kommande två åren.

Risker och hot 

De risker som upplevs med IoT sammanhänger med cybersäkerhet, där 53 % uppgav att de är mycket oroade över cyberhot av olika slag. De tillfrågade företagen uppges även se frågor om dataintegritet och etiska frågor som betydande utmaningar i samband med sina IoT-satsningar. För att möta dessa hot och risker så investerar tillverkningsföretagen i allt mer robusta tekniska plattformar, bättre datahantering och arbetar för att stärka medarbetarnas medvetenhet och arbetskultur kring säkerhets- och integritetsfrågor. 

https://www.pwc.com/us/iotpov

Fler nyheter

McKinsey: “AI bevisar sitt värde”

En ny studie från McKinsey (McKinsey Global Survey) slår fast att användningen av AI i traditionella affärsprocesser nu ökar med 25 % på årsbasis, vilket är en kraftig ökning enbart under det senaste året. De flesta företag som redan har börjat tillämpa AI ser tydliga, mätbara resultat av sina investeringar men uppger att de stora utmaningarna är att skala upp lösningarna, hantera olika risker och inte minst att kompetensutveckla den personal som blir överflödig eller i alla fall påverkas av AI-investeringarna.

Läs mer »

”Stora vinster med en professionell sälj- och verksamhetsplanering”

Chalmersforskarna Patrik Jonsson och Roger Lindau genomförde under 2018 en enkätundersökning med fokus på S&OP-processer (Sales and Operations Planning) i nordiska företag. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur svenska och nordiska företag arbetar med sin sälj- och verksamhetsplanering, vilka de vanligaste utmaningarna är och vilka effekter som åstadkoms med S&OP.

Läs mer »