Internet of things på stark frammarsch – störst nytta inom logistik och supply chain

Det pratas inte längre lika mycket om IoT – Internet of things – men det tycks göras desto mer. En aktuell studie från PwC visar att 71 % av större tillverkande företag antingen redan driver pågående projekt inom IoT eller utvecklar och testar lösningar.

Enligt studien är en stor andel av de tillfrågade företagen aktiva inom analytics (73 %) och artificiell intelligens (63 %), vilket är två viktiga nycklar för att få ut effekterna av IoT-satsningarna. De tillverkande företagen använder främst IoT i olika tillämpningar i egna produktionsanläggningar (60 %) eller i sin supply chain med partners (57 %) samt med kunder (58 %) och med slutanvändare (42 %). De högst rankade fokusområdena för IoT-satsningarna är inom logistik (50 %) samt supply chain (47 %). Tillverkarna ser optimistiskt på IoT. Hela 93 % anser att fördelarna är större är riskerna och 68 % planerar att öka sina IoT-investeringar de kommande två åren.

Risker och hot 

De risker som upplevs med IoT sammanhänger med cybersäkerhet, där 53 % uppgav att de är mycket oroade över cyberhot av olika slag. De tillfrågade företagen uppges även se frågor om dataintegritet och etiska frågor som betydande utmaningar i samband med sina IoT-satsningar. För att möta dessa hot och risker så investerar tillverkningsföretagen i allt mer robusta tekniska plattformar, bättre datahantering och arbetar för att stärka medarbetarnas medvetenhet och arbetskultur kring säkerhets- och integritetsfrågor. 

https://www.pwc.com/us/iotpov

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »