Mattias Lindström, Nordenchef på Zebra Technologies.

”Investerar mer i FoU än vad konkurrenterna gör tillsammans”

Zebra Technologies Corporation startade 1969 som Data Specialities Incorporated, men bytte namn 1986. Dagens Zebra är specialiserat på helhetslösningar som består av bland annat mobila handdatorer, lagerrobotar, datafångst/RFID, avancerade skrivare, mjukvaror samt tjänster som stödjer de tekniska lösningarna. Och verksamheten går som tåget, inte minst här i Norden.

– Vi går inte ut med vår regionala omsättning, men visst det går bra. Vissa år har vi tvåsiffriga tillväxttal och över tid så har utvecklingen här i Norden varit klart positiv. Här finns en investeringsvilja kring teknik och system som driver effektivitet och reducerar lönekostnader, säger Mattias Lindström, Nordenchef på Zebra Technologies.

Själv började han på Zebra 2014 i samband med att Motorola Solutions Enterprise köptes av det avsevärt mindre Zebra. Vid den tiden jobbade Mattias som Nordenchef för Motorola Solutions företags- lösningar. Förvärvet kostade Zebra motsvarande 35 miljarder kronor, varav merparten fick lånas upp.

– Det blev ett mycket lyckat förvärv och en fusion som genomfördes målmedvetet. Vi utvecklade en gemensam kultur, baserad på ett antal tydliga värderingar som präglar oss. Vi utvecklade även ett gemensamt partnerprogram och anammade tidigt Android som plattform istället för Microsoft Mobile, vilket bidrog till framgången, berättar Mattias.

”Branschens teknikledare”

Med åren har förvärvet visat sig framgångsrikt och de båda företagens erbjudanden och förmågor kompletterar varandra. Låneskulden är betald och betydande investeringar har gjorts och görs i forskning och utveckling. Mattias framhåller att Zebra Technologies är branschens teknikledare, vilket är grunden för den starka marknadspositionen.

– Vi investerar mer i forskning och utveckling än vad våra konkurrenter gör tillsammans. Och vi är branschens teknikledare och ligger i absolut framkant vad gäller att utveckla lösningar. Av historiska skäl förknippas Zebra ofta med hårdvara som printrar, mobila handdatorer och scanners, men faktum är att majoriteten av våra ingenjörer är mjukvaruingenjörer.

Logistikintensiva kunder

Zebras affärsidé är att utveckla teknik och lösningar som optimerar den så kallade ”första linjens personal” genom att koppla ihop fysiska tillgångar, medarbetare och mjukvaror och på så vis öka både produktivitet, effektivitet och arbetstillfredsställelse. Oavsett vilka tekniker som används så är målsättningen att kundernas frontpersonal ska vara maximalt produktiv, exempelvis lagerpersonal, chaufförer och butiksmedarbetare. Kunderna finns till största delen i logistikintensiva branscher som detaljhandel/ e-handel, transport och logistik samt tillverkande industri. Andra, nyare vertikaler och marknader som röner stor framgång är hälso- och sjukvård samt offentlig verksamhet, som ambulans, brandkår, polis och försvar. Sedan 2020 har den explosiva e-handelsutvecklingen särskilt drivit på Zebras tillväxt, i kombination med en allmänt ökad strävan att effektivisera materialhantering. Mot bakgrund av den ökande efterfrågan söker Zebra fler medarbetare här i Norden.

– I första hand söker vi säljingenjörer och fler personer med branschkunskap som kan vara ute och stötta våra slutkunder och återförsäljare. Eftersom vi går alltmer mot att erbjuda system och helhets- lösningar snarare än enskilda produkter söker vi även det som kallas för Customer Success Managers, det vill säga personer som tillsammans med våra återförsäljare tar hand om de största kunderna, från implementation och därefter, förklarar Mattias.

Säljer via partners

Zebra Technologies kärnkompetens är att utveckla marknadsledande produkter och lösningar. Försäljningen direkt till slutkund överlåts därför till största delen till kompetenta partners. Några av företagets större nordiska partners är Datema, Delfi Technologies, Lexit Group/Idnet, Techstep, Optiscan och Zetes.

– Vår egen försäljning riktas främst till våra partners och distributörer. Relationen till slutkunderna är också jätteviktig, men där arbetar vi i strategiska partnerskap med våra största kunder. Vi diskuterar löpande kring deras behov och säkerställer att det som köps implementeras på ett bra sätt och får avsedd effekt.

Smarta helhetslösningar och mer intelligens

Under årens lopp har Zebras utbud och erbjudande utvecklats i riktning mot mer mjukvaror och helhetslösningar. Mattias förklarar att det är det kompletta, vassa erbjudandet och de smarta helhetslösningarna som är företagets främsta konkurrensfördel.

– Det kompletta erbjudandet ger oss en konkurrensfördel tillsammans med förmågan att skapa breda helhetslösningar som hjälper kunden att få
ut maximal effekt av teknikinvesteringarna. Det kan exempelvis handla om att vi med hjälp av vår egenutvecklade VIQF-plattform ger kunden en överblick över hur många enheter som finns i verksamheten, var de finns, hur de används och presterar. Här finns ofta stor effektiviseringspotential genom att säkra att det som redan finns hos kunden används optimalt, säger Mattias, och betonar att VIQF-plattformen är ett värdeskapande komplement till de så kallade Mobile Device Management-verktyg som många kunder använder.

Förvärvar mjukvarubolag

Sedan snart tio år har utvecklingen av mjukvaror varit prioriterad i Zebra. Det återspeglas i ett antal förvärv av mjukvarubolag, bland annat Hart Systems, Profitect, Cortexica, Reflexis Systems och Matrox.

– Med förvärven får vi tillgång till mjukvaror som vi integrerar i våra lösningar och ger dem mer intelligens. Oftast handlar det om lösningar som ska bidra till att effektivisera varulager, sortiment och personal, områden av största vikt för att reducera kostnader.

Automatiserade mobila robotar – Cobots

Under 2021 köptes dessutom Fetch Robotics, en pionjär inom automation för optimerat lagerplock och materialhantering i både lager- och produkt- ionsanläggningar. Fetch erbjudande består Automatiserade Mobila Robotar, (AMRs eller Cobots, collaborative robots). Zebra var sedan tidigare storägare i Fetch, men övertog under 2021 samtliga aktier i bolaget.

– Syftet med förvärvet är att bejaka den snabba robotiseringen och tillhandahålla en teknik som stöttar personalen i lager- och produktionsanläggningar. För att öka effektiviteten ännu mer ser vi tydliga synergier med att få ihop människor och robotar. Exempelvis att få lagermedarbetare att plocka mer och bättre, i en tid då det dessutom saknas lagerpersonal världen över, säger Mattias.

Svensk koncernchef

En av de viktigaste personerna bakom Zebra Technologies utveckling är bolagets svenske CEO Anders Gustafsson (som intervjuades i SCE nr 3, 2021). Gustafsson har varit CEO i Zebra ända sedan 2007, vilket är unikt för ett amerikanskt börsbolag, där en amerikansk CEO sitter i genomsnitt fem år. Anders Gustafsson beskrivs som en närvarande koncernchef i en relativt platt organisation. Nyligen var han i Norden och besökte partners och slutkunder tillsammans med Mattias.

– Vi var i Danmark och Sverige, genomförde rundabordssamtal med partners och lyssnade på deras behov och reflektioner, och vi besökte några större slutanvändare. För oss är det värdefullt att Anders medverkar på det sättet eftersom det ger oss en annan attention från ledande befattningshavare i andra funktioner än de som vi normalt pratar med. Samtidigt ges vi möjlighet att förmedla vad som händer på de nordiska marknaderna, vilka trender vi ser och så vidare.

Om Mattias Lindström

Utbildning: Ingenjör och marknadsekonom.

Karriär: 17 år i ledande befattningar inom främst telekom- och IT bolag. Försäljnings- och marknadsroller sedan +25 år tillbaka.

Familj: Hustrun Helena och de två sönerna Philip och David. Har villa, Volvo och katt.

Intressen: Träning, MTB, utförsåkning samt förstås mina barns sportaktiviteter.

Främsta levnadsregel: Du har en familj, men förmodligen flera jobb under ditt liv.

Bästa ledarskapsråd: Våga! Det är helt ok att göra misstag och fel, men se till att du lär dig av dem och förbättrar dig.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »