Anna Elgh, vd Svenska Retursystem

IVA-rapport: ”smarta val av förpackningar och lastbärare avgörande för omställningen av samhället”

I IVAs nyutkomna branschrapport Resurseffektiv transport och mobilitet i Sverige – vad behövs?, konstateras att effektivare transporter och mer klimatsmarta val av förpackningar och lastbärare är avgörande för att uppnå framtida mål för klimat- och resurseffektivitet. 

I rapporten konstateras att transporterna i samhället behöver bli effektivare och att valet av förpackningar och lastbärare som skapar högre fyllnadsgrad är en del av de lösningar som bör främjas. En positiv föregångare är Svenska Retursystem AB en verksamhet som driver dagligvarubranschens kretslopp för returlådor och returpallar. Verksamheten startades 1997 och är fortfarande unik i sitt slag.

​- Vi hjälper livsmedelsbranschen att minska sitt klimatavtryck. Genom att allt fler företag förstår nyttan med klimatsmarta lastbärare minskade utsläppen av koldioxid med hela 32 000 ton under förra året, säger Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem och tillägger att den mängden koldioxid motsvarar 23 700 lastbilstransporter från Ystad till Haparanda.

Svenska Retursystem är ett exempel på hur en hel bransch gått samman för att arbeta mer resurseffektiva i ett gemensamt logistiskt system. Bolaget driver och utvecklar dagligvarubranschens gemensamma retursystem för distribution av varor och alla aktörer i branschen samverkar för att utveckla ett så effektivt och miljöanpassat system som möjligt.

Pionjärer för delningsekonomiskt tänkande

Under 2019 skickades 150 miljoner returlådor och 8 miljoner returpallar ut i det branschgemensamma kretsloppet. Bakgrunden till att retursystemet startades var övertygelsen om att livsmedelsbranschen skulle gynnas av ett gemensamt system för standardiserade lastbärare och sekundärförpackningar som kunde återanvändas om och om igen. 

– Livsmedelsbranschen var pionjärer och Svenska Retursystem har över 20 års erfarenhet när det handlar om delningsekonomi. Vi tror att liknande initiativ i andra branscher kan stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Anna Elgh. 

Fler nyheter

Posti förvärvar Aditro Logistics

Finländska postbolaget Posti Oy förvärvar samtliga aktier i Aditro Logistics från riskkapitalbolaget Valedo Partners. Förvärvet ligger i linje med Posti:s strategi och ambition att utöka sin verksamhet inom logistik, pakethantering och e-handel.

Läs mer »

SCE #1 2020

En personlig intervju med Johan Jemdahl, vd för Greencarrier Group – om karriären, supply chain, ledarskap och förändring.

Läs mer »