Johan Kristofferson, vd och försäljningschef på Swisslog Norden. Foto: Swisslog

Johan Kristofferson, Swisslog: ”Vi är på en enormt häftig tillväxtresa”

AV STEFAN KARLÖF

Marknaden för lagerautomation fortsätter att växa starkt och Swisslog är ett av de mest snabbväxande automationsföretagen. Bolagets globala orderstock nådde en rekordnivå 2022, samtidigt som omsättningen ökade från 737 till 827 miljoner dollar. Och trots den globala avmattningen i ekonomin, hög inflation och stigande räntor så fortsätter tillväxten i minst samma takt även under 2023.

– Vi ser att företagen har blivit lite mer försiktiga och att beslutprocesserna tar längre tid, men marknaden fortsätter att växa starkt och vi får fler förfrågningar än vi klarar av att hantera. Enbart de senaste månaderna har antalet förfrågningar formligen exploderat, säger Johan Kristofferson, som är vd och försäljningschef på Swisslog Norden sedan ungefär ett år.

På en marknad där efterfrågan på logistikautomation överstiger leveransförmågan handlar hans uppdrag till stor del om att skapa struktur, systematik och se till att verksamheten har de resurser och kompetenser som behövs. En stor utmaning just nu är därför att hitta fler medarbetare till en rad olika roller. Allt från kundansvariga, säljare och marknadsförare till lösningsdesigners, mjukvaruspecialister och tekniker.

– Efter covid-19 var det oklart om den starka efterfrågan var en tillfällig företeelse som uppstått som en konsekvens av pandemin. Nu ser vi att hela marknaden har tagit ett permanent tillväxtkliv, vilket innebär att vi även fortsättningsvis behöver anpassa verksamheten till den snabba tillväxten, säger Johan och berättar att antalet medarbetare i Norden behöver öka från cirka 240 till 290 enbart under detta år, vilket betyder att tillväxttakten ligger i nivå med 2022.

Höga ambitioner

Ambitionerna för Swisslog Norden är högt ställda. Målet är att omsättningen i den nordiska verksamheten ska öka från dagens cirka 1,3 miljarder kronor till 2 miljarder om fem år.

– Det finns alla förutsättningar för oss att växa mer än branschen i övrigt. Med vårt grymma team här i Norden och våra starka produkter och tjänster så är det definitivt vår målsättning. Nyckeln och den stora utmaningen är att hitta de medarbetare som kommer att behövas i hela organisationen, konstaterar han.

Mycket mer än AutoStore

En av orsakerna bakom Swisslogs goda tillväxt är efterfrågan på den robotiserade lager- och plocklösningen AutoStore, som Swisslog säljer globalt med stor framgång. Men Johan betonar att tillväxten drivs av en generell efterfrågan på många av Swisslogs lösningar.

– Vår styrka är bredden av lösningar som vi har i vår produktportfölj, inklusive våra tjänster och mjukvaror, som totalt sett bidrar till vår positiva utveckling. Sen är det förstås glädjande att efterfrågan på AutoStore är särskilt stark här i Norden och att vi har installerat över 370 AutoStore-lösningar världen över.

Skapa mer kundvärde

För att ännu mer proaktivt och långsiktigt skapa ett ökat värde för kunderna jobbar Swisslog med att stärka upp och utveckla sitt sätt att arbeta långsiktigt och aktivt med sina kunder.

– Här ser vi en stor potential för ett äkta win-win. Om vi blir duktigare på att jobba i nära, långsiktiga relationer med våra kunder där vi bättre förstår deras utmaningar och behov så kan vi bidra till att utveckla deras lösningar på ett mer effektivt och värdeskapande sätt. Det är till nytta för kunden men även för oss, förklarar Johan och berättar att Swisslog Nordens fyrtiotal medarbetare inom Systems Operation även bidrar till att skapa ett ökat kundvärde genom att ta ansvar för både löpande drift, underhåll och ständiga förbättringar av kundernas automationslösningar.

– En av den här branschens verkligt stora utmaningar är att bibehålla de nära kundrelationerna över tid, att inte glömma bort kunden när de väl har köpt och implementerat en lösning. Här kan vi skapa mycket mer värde genom att erbjuda nya typer av tjänster, framför allt digitala lösningar som vässar deras logistik. Mer kontinuerliga, långsiktiga relationer ger oss dessutom en bättre kunskap och förståelse för hur kunderna upplever att deras lösningar fungerar och vad vi behöver förbättra, säger Johan. Mot den här bakgrunden drar Swisslog Norden i gång ett kundforum under hösten 2023, där företagets kunder kan mötas och dela sina kunskaper och erfarenheter med varandra och med Swisslog.

”Fantastisk företagskultur”

När Johan tillträdde sin befattning 2022 kom han närmast från rollen som Regional Sales Director, Digital Solutions Europe på Boeing. Han lämnade med andra ord en bransch för en helt ny. Och efter ett drygt år i automationsbranschen är han mest imponerad över Swisslogs starka och positiva företagskultur.

– Jag trivs enormt bra i Swisslog och tillsammans med hela teamet. Aldrig tidigare har jag jobbat på ett företag där man fokuserar så mycket på sin personal, och det gäller inte bara här i Norden utan i hela koncernen. Det är något som jag är väldigt imponerad av, säger Johan och framhåller att människorna och företagskulturen är ett fokuserat utvecklingsområde i Swisslog, där HR och det som rör medarbetarna och kulturen har allra högsta prioritet.

En femtedel av Swisslog finns i Norden

Globalt har Swisslog drygt 2 400 anställda, varav närmare 20 procent av medarbetarna finns här i Norden, om även produktbolaget Swisslog Technology Center Sweden inkluderas. En uttalad ambition i Swisslog är att koncernen ska präglas av mångfald, jämställdhet och bra utvecklingsmöjligheter.

– För ett kunskaps- och teknikbolag är det förstås helt avgörande att rekrytera och behålla talangfulla, duktiga och engagerade kollegor. Här tycker jag Swisslog är ett föredöme vad gäller att skapa engagemang, laganda och sätta människorna i centrum. Ett kvitto på att vi lyckas bra är att personalomsättningen är låg och att många tidigare medarbetare vill komma tillbaka till oss, säger Johan och betonar att Swisslog sedan 2014 är ett affärsområde i robottillverkaren KUKA Group, vilket ger medarbetarna i företaget stora möjligheter att arbeta och utvecklas globalt i olika länder och tillsammans med kollegor med olika bakgrund och härkomst.

Om Johan Kristofferson

Utbildning: Studerat till civilingenjör i teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola

Karriär: 19 år i olika roller på Boeing

Familj: Gift och har två barn

Intressen: Skidåkning, golf, dykning och alla typer av bollsport.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »