Mikael Lennartsson Kellett, Supply Chain Manager, Jula.

Jula framtidssatsar med storskalig AGV-automation

Familjeföretaget Jula startades 1979 av Lars-Göran Blank. Under årens lopp har koncernen vuxit stadigt och med stort fokus på logistik och varuförsörjning. 2021 invigdes företagets utbyggda centrallager i Skara – en imponerande anläggning på 177 000 kvadratmeter. Och i februari i år offentliggjordes en storsatsning på autonoma robotar (AGVer) i samarbete med Toyota Material Handling.

– Det är en framtidssatsning och vårt första större automationsprojekt. Syftet med projektet är att framtidssäkra vår kapacitet. Framöver kommer säkerligen mer av automation införas i olika delar av vår verksamhet, säger Mikael Lennartsson Kellett, Supply Chain Manager på Jula och ansvarig för automationsprojektet.

Skalbar, flexibel och kostnadseffektiv

De 32 förarlösa robotarna, eller AGVerna (Automated Guided Vehicles), ska hantera pallar på mobila pallställage, till och från 190 000 pallplatser i centrallagret. Den valda lösningen kommer relativt snabbt och kostnadseffektivt att implementeras i Julas befintliga lager och den är dessutom skalbar.

– Det enda vi vet är att vår kapacitet aldrig räcker till, eftersom vi växer så pass snabbt. Därför har vi varit försiktiga med att gå in i automation som sätter ett tak på kapaciteten eller blir för komplex. Med den här skalbara lösningen låser vi inte fast oss, utan vi får en hög flexibilitet som gör det möjligt att hantera stora variationer i efterfrågan, förklarar Mikael.

Den första AGVn såg dagens ljus redan 1972, så det är inte en ny och oprövad teknik. Idag används de självkörande fordonen i många fabriker och lager. Installationen på Julas centrallager blir däremot det första AGV-systemet som integreras med ett mobilt pallsystem av den här storleken.

– En stor utmaning är att få till interaktionen mellan den automatiserade och den fysiska miljön, det vill säga att få till ett hyffsat jämnt in- och utflöde av gods och buffra upp, i en miljö där allt hela tiden förändras och där AGVerna arbetar dygnet runt, sju dagar i veckan, säger Mikael.

Långt, förtroendefullt samarbete

Julas samarbete med Toyota Material Handling har pågått i decennier, främst kring manuella truckar. Det aktuella automationsprojektet startades upp för tre år sedan och är nu inne i en genomförandefas, där målet är att gradvis börja driftsätta automationslösningen i slutet av 2022.

– Vi har sedan projektet startades genomfört förstudier, emulering och simuleringar. Det har resulterat i ett intensivt och väl underbyggt projekt. Eftersom det är ett så pass stort projekt går vi inte från noll till hundra på en gång utan vi driftsätter olika områden av anläggningen stegvis, säger Viktor Brandon Leek, Operations Manager Automation & Head of Advisory Services på Toyota Material Handling Sweden.

Generellt ger AGV-system en bra återbetalning, eftersom systemen kan arbeta dygnet runt, veckans alla dagar. Dessutom ökar säkerheten, skadekostnaderna minskar och risken för störningar på grund av personalbrist minskar med automation.
– Det är extra roligt att kunna ta det här steget tillsammans med Jula som vi har haft ett nära och bra samarbete med under en lång period. För oss är det dessutom ett fint referenscase där vi kan visa att ett AGV-system kan hantera de här volymerna. Mer principiellt är lösningen intressant eftersom den är ett exempel på att AGVer kan användas storskaligt för pallhantering i lager och där skapa både en hög produktivitet, flexibilitet och effektivitet, säger Viktor och nämner att det tills för några år sedan främst var tillverkningsindustrier som efterfrågade Toyota Material Handlings AGVer.

AGV – Automated Guided Vehicles

Automatiserade truckar (AGVer) flyttar och transporterar föremål i tillverkningsanläggningar, lager och distributionscenter och optimerar lagrings-, plocknings- och transportfunktioner, utan behov av permanenta transportbanor eller manuella aktiviteter. AGVer ger flera fördelar, särskilt minskade arbetskraftskostnader, minskade produktskador, ökad produktivitet och skalbarhet. Marknaden för AGVer värderades till 3,81 miljarder USD 2021 och förväntas växa med 10,2 % under de kommande 8 åren (Grand View Research, 2022).

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »