Jula investerar i AGV-system från Toyota

Som en del av Julas fortsatta utveckling och för att säkra logistiken i framtiden har Jula ingått ett avtal med Toyota Material Handling gällande AGV (Automatically Guided Vehicles) för Julas centrallager i Skara.

De förarlösa truckarna ska utföra transportuppdrag i den del av Julas centrallager som består av mobila pallställ och som totalt innehåller 190 000 pallplatser. Lösningen kommer effektivisera Julas hantering och är även en viktig del i den fortsatta utvecklingen av en hållbar logistik.

– Vi investerar för framtiden. Denna satsning stärker Julas konkurrenskraft och affärsidé att vara lågpris och ta ansvar för låga kostnader, och skapar förutsättningar för en fortsatt lönsam och hållbar tillväxt. Jula är ett familjeföretag som är långsiktiga och vill vara i framkant med att utveckla framtidens logistik, säger Christian Blank, Logistic Director på Jula och styrelseledamot i Jula Holding.

Projektet har pågått sedan 2019 och under den tiden har Toyota utfört simulering och omfattande emulering samt fysiska tester både internt och på plats på Jula för att säkra lösningen både med hänseende på kapacitet och funktion. En stor utmaning är integrationen med de mobila pallställagen eftersom AGVn måste hantera en omvärld som ständigt rör på sig utan att den tappar sin orientering. Projektet går nu in i en genomförandefas med en förväntad driftstart under senare delen av 2022 för att vara uppe i full drift under 2023.

Viktigt att säkerställa framtiden

Installationen på Julas centrallager kommer vara det första AGV-systemet som integreras med ett mobilt pallsystem av den här storleken och kombinationen kommer vara ett av världens största. Varför Jula väljer AGV-system till centrallagret är för att säkra hanteringen av det ökade logistikflödet i framtiden samt en del i Julas satsning för en hållbar logistik.

– Vi ser att det generellt är en väldigt bra återbetalning på den här typen av system då våra automatiserade truckar är i kontinuerlig drift dygnet runt. Säkerheten ökar och skadekostnaderna minskar vid införandet av automation, samtidigt som risken för störningar på grund av personalfrånvaro och personalomsättning minskar, vilket många kunder har upplevt lite extra under de senaste åren, säger Henric Hasth, vd Toyota Material Handling Sweden.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »