Kan tullhantering vara mer än en kostnad?

Den 9 november träffades Camilla Rolandsdotter-Blomqvist från Geberit, Jimmy Berglund från Descartes och SCEs Stefan Karlöf för ett filmat samtal om huruvida tullhanteringen kan vara mer än en kostnad och om nyttan av en automatiserad tull- och transportadministration. 

Det är ingen hemlighet att moderna mjukvarulösningar är en nyckel till en ökad digitalisering och automatisering av många administrativa processer som fortfarande ofta utförs manuellt. Med rätt systemstöd kan manuellt administrativt arbete automatiseras till förmån för mer värdeskapande och stimulerande arbetsuppgifter. Mängder av administrativa processer effektiviseras varje dag med smarta mjukvaror, ofta baserade på AI och maskininkärning. Effekterna är kostnadsminskningar, tidsvinster, ökad kvalitet och säkerhet. Tullhantering har ofta setts som en kostnad, men med rätt processer och IT-stöd kan tulladministrationen skapa värde genom att automatisera manuella processer, minimera fel, säkerställa efterlevnad av lagkrav och reducera kostnader. Descartes har byggt en systemlösning med ambitionen att automatisera så mycket som möjligt både av tull- och transporthanteringen. Hela samtalet kan ses här:

https://www.linkedin.com/posts/descartes-group-nordics_kan-tullhantering-vara-mer-%C3%A4n-en-kostnad-activity-7010604793287053312-Lv-7?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »