Jörgen Martinsson, Production Engeneering Manager & Logistics Manager på KB Components.

KB Components investerar i bansystem och WMS från Swisslog

Swisslog har fått i uppdrag av KB Components, en av Skandinaviens ledande tillverkare av plastkomponenter, att modernisera och utveckla pallhanteringen vid företagets anläggning i Örkelljunga. 

KB Components och Swisslog har ett mer än trettioårigt samarbete kring lagerautomation och nu har Swisslog fått i uppdrag att  leverera bansystemet ProMove och SynQ WMS, som en del av en pågående modernisering och effektivisering av lageranläggningen. 

– Med det nya bansystemet försvinner ett gammalt uttjänt system som riskerar att skapa problem i vår lagerproduktion. Med ProMove får vi ett modernt system för all vår pallhantering, från inlagring till utleverans av kundpallar. Samtidigt ersätts en gammal mjukvara med Swisslogs SynQ, ett modernt WMS system. Eftersom vi redan använder oss av Swisslogs kranstyrning slipper vi nya integrationer och gränssnittsproblem, säger Jörgen Martinsson, Production Engeneering Manager & Logistics Manager på KB Components.

I anläggningen hanteras allt från små till stora plastdetaljer för i första hand fordonsindustrin. Ett överordnat mål för KB Components är att den pågående moderniseringen av anläggningen ska ersätta truckar och andra manuella moment i lagret. 

– Vi har ett gott samarbete med Swisslog och med ProMove och SynQ kommer vi fördubbla vår produktivitet i pallhanteringen och får bättre möjligheter till fortsatt expansion. I dagsläget kan vi ta ut cirka 800-900 pallar på 16 timmar, vilket med den nya lösningen kan hanteras på halva tiden, berättar Jörgen Martinsson.

Installationen av bansystemet och SynQ WMS är planerad att ske under sommaren 2021. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »