Klimatförändringar en ökad risk i supply chain

Ledare i supply chain förutser i ökad utsträckning risker som sammanhänger med effekterna av klimatförändringar. Det framgår av en nyligen genomförd undersökning från analys- och konsultföretaget Gartner. Av den aktuella undersökningen framgår bland annat att 27 procent av de tillfrågade ledarna i försörjningskedjan genomför riskbedömningar för klimatförändringar, med syftet att identifiera hur klimatförändringar kan resultera i kritiska effekter på det egna företagets försörjningskedja. Däremot sker inte riskbedömningarna särskilt metodiskt och de kvantifieras sällan.

Närmare 45 procent av de tillfrågade respondenterna i undersökningen uppgav att de hade ”en allmän känsla för potentiella framtida klimatrisker baserat på händelser från de senaste tre åren”, men de identifierade alltså inte riskerna metodiskt eller kvantifierade riskerna, enligt undersökningen. Endast en av tio tillfrågade, 11 procent, uppgav att de inte alls ansåg att klimatförändringar var en framtida risk. Enligt Heather Wheatley, Senior Director Analyst på Gartner Supply Chain, är klimatförändringar viktiga för ledarna i försörjningskedjan eftersom de sammanhänger med händelser som kan leda till råvarubrist, exempelvis torka, översvämningar och andra klimatrelaterade skeenden.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »