Klimatförändringar en ökad risk i supply chain

Ledare i supply chain förutser i ökad utsträckning risker som sammanhänger med effekterna av klimatförändringar. Det framgår av en nyligen genomförd undersökning från analys- och konsultföretaget Gartner. Av den aktuella undersökningen framgår bland annat att 27 procent av de tillfrågade ledarna i försörjningskedjan genomför riskbedömningar för klimatförändringar, med syftet att identifiera hur klimatförändringar kan resultera i kritiska effekter på det egna företagets försörjningskedja. Däremot sker inte riskbedömningarna särskilt metodiskt och de kvantifieras sällan.

Närmare 45 procent av de tillfrågade respondenterna i undersökningen uppgav att de hade ”en allmän känsla för potentiella framtida klimatrisker baserat på händelser från de senaste tre åren”, men de identifierade alltså inte riskerna metodiskt eller kvantifierade riskerna, enligt undersökningen. Endast en av tio tillfrågade, 11 procent, uppgav att de inte alls ansåg att klimatförändringar var en framtida risk. Enligt Heather Wheatley, Senior Director Analyst på Gartner Supply Chain, är klimatförändringar viktiga för ledarna i försörjningskedjan eftersom de sammanhänger med händelser som kan leda till råvarubrist, exempelvis torka, översvämningar och andra klimatrelaterade skeenden.

Fler nyheter