Klimatförändringar en ökad risk i supply chain

Ledare i supply chain förutser i ökad utsträckning risker som sammanhänger med effekterna av klimatförändringar. Det framgår av en nyligen genomförd undersökning från analys- och konsultföretaget Gartner. Av den aktuella undersökningen framgår bland annat att 27 procent av de tillfrågade ledarna i försörjningskedjan genomför riskbedömningar för klimatförändringar, med syftet att identifiera hur klimatförändringar kan resultera i kritiska effekter på det egna företagets försörjningskedja. Däremot sker inte riskbedömningarna särskilt metodiskt och de kvantifieras sällan.

Närmare 45 procent av de tillfrågade respondenterna i undersökningen uppgav att de hade ”en allmän känsla för potentiella framtida klimatrisker baserat på händelser från de senaste tre åren”, men de identifierade alltså inte riskerna metodiskt eller kvantifierade riskerna, enligt undersökningen. Endast en av tio tillfrågade, 11 procent, uppgav att de inte alls ansåg att klimatförändringar var en framtida risk. Enligt Heather Wheatley, Senior Director Analyst på Gartner Supply Chain, är klimatförändringar viktiga för ledarna i försörjningskedjan eftersom de sammanhänger med händelser som kan leda till råvarubrist, exempelvis torka, översvämningar och andra klimatrelaterade skeenden.

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »