Knapp kraftsamlar i Norden – Knapp Nordics

Den nordiska, såväl som den internationella, marknaden för intralogistiska lösningar är sedan flera år tillbaka inne i en stark tillväxtfas och KNAPP-koncernen har utvecklats extremt positivt och stärkt sin positionen som en ledande teknologi-partner för avancerad automation, säger Knapp i ett pressmeddelande.

Mot den bakgrunden ser KNAPP en stor potential i att fokusera verksamheten i Norden för att möta marknadens framtida behov av nya förbättrade logistiklösningar och samtidigt kunna erbjuda en ännu bättre service och underhållsverksamhet för våra befintliga kunder. Bolaget kommer därför stärka sin närvaro och utöka verksamheten i de nordiska länderna. Parallellt kommer tillverkningen till koncernens gemensamma produktionsanläggningar, vilket innebär viss övertalighet. Som ett led i en fortsatt satsning i Norden kommer Knapps verksamhet flytta och ett nordiskt huvudkontor etableras i Malmö, med närhet till Köpenhamn och Kastrups flygplats. I samband med detta kommer ett flertal nya kompetenser rekryteras inom bland annat lösningsdesign, projektledning och andra kundnära roller.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla vår ledande position och växa KNAPP Nordics och vårt partnerskap med både befintliga och nya kunder, Mikael Holmqvist, Managing Director, KNAPP AB.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »