Jonas Larsson, Distributionschef på Svenska Skogsplantor.

Kontrolltorn för utmanande distribution av 130 miljoner skogsplantor

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde i Sveaskog som är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Kärnan i verksamheten är att förvalta och bruka skogen och att leverera timmer, massaved, flis, biobränsle och att odla och leverera skogsplantor. Sedan några år levererar Svenska Skogsplantor 130 miljoner skogsplantor med hjälp av 4PL-bolaget Sonat.

– Varje år odlar vi upp emot 130 miljoner plantor på våra fem plantskolor, det gör oss till den största producenten av skogsplantor i Sverige, säger Jonas Larsson som sedan två år är Distributionschef på Svenska Skogsplantor.

Affärsområdet omsätter cirka 400 miljoner kronor och har cirka 120 anställda. Köparna av skogsplantorna är skogsägare i hela Sverige. Unge- fär hälften av kunderna är olika verksamheter i Sveaskog, den andra hälften är andra företag och privatpersoner i svensk skogsnäring.

Stor logistikutmaning

Odling och distribution av plantor – främst olika varianter av gran- och tallplantor – baseras på avtal med kunder och på prognoser. Den stora utmaningen är att odling och leverans ska mot- svara efterfrågan så exakt som möjligt. Och att merparten av alla plantor ska levereras under ett fåtal veckor på våren.

– Det är en enormt säsongsbetonad bransch med några rejäla toppar under året då det är fullt ös. Kunderna lägger normalt sina order på hösten, då vi även packar och fryslagrar de plantor som odlats under året och som ska planteras våren därpå, berättar Jonas.

Att plantorna fryses in är ett sätt att få tillväxtprocessen att avstanna i avvaktan på att de ska planteras någon gång under perioden mars till juni, beroende på var de ska planteras i vårt avlånga land. Varje planta är anpassad för en viss geografi och det finns till och med lagkrav kring vilka plantor som får planteras var någonstans.

110 miljoner plantor på sex veckor

Den verkligt stora leveranstoppen för Svenska Skogsplantor infaller under sex veckor från andra halvan av april till och med maj, då det är planteringsbart i hela landet. Då ska merparten av de cirka 110 miljoner vinterlagrade, infrysta plantorna, levereras ut på i runda slängar 35 000 pallar för att därefter långsamt tinas upp i skugga innan de planteras.

– Dessa veckor har vi vår största logistikutmaning. Dess bättre har vi sedan några år inlett ett partnerskap med 4PL-bolaget Sonat som hjälper oss att planera, styra och säkerställa att alla leveranser sker effektivt och med hög kvalitet.

Beslutet att anlita en extern logistikpartner som fungerar som kontrolltorn och logistikrådgivare var resultatet av en genomlysning av logistikverksamheten i Svenska Skogsplantor under 2019. En upphandling gjordes och valet föll på Sonat eftersom de kunde erbjuda Svenska Skogsplantor den bästa lösningen för deras behov.

– Samarbetet gör att vi får hjälp av ett kompetent externt kontrolltorn under de perioder då vi har som allra högst belastning. Flera av personerna i teamet har arbetat med oss under flera säsonger och byggt upp den erfarenhet som behövs.

Komplexa leveranser

Som en del av samarbetet hanterar och koordinerar Sonats personal distributionen i Sverige, Norge och Finland. Leveranserna kan ske med allt från vanliga transportbilar till skogsfordon med påhängstruck och med snöskoter och ganska ofta sker leveranserna till en GPS-position ute i skogen. Hela flödet ställer stora krav på flexibilitet, snabbrörlighet och kreativitet under leveransprocessen. Det gäller att plantorna levereras i rätt tid och är precis lagom upptinade för att vara redo för plantering när ett planteringsteam anländer till leveransplatsen. Sonat ger även goda råd och utvecklingsförslag till Svenska Skogsplantor samt medverkar som kravställare kring frågor som rör mjukvaror och digitalisering.

Levande produkter

När Jonas Larsson började arbeta i Svenska Skogsplantor kom han närmast från rollen som supply chain manager på färgföretaget Beckers, och hade ingen erfarenhet av skogsbranschen.

– Nu är min roll lite mer begränsad, men samtidigt mer komplicerad eftersom vi hanterar en levande materia som är känslig. Den viktigaste målsättningen i arbetet med distributionen är att se till att vi levererar ut rätt plantor i rätt tid och kvalitet, vilket kompliceras av de stora säsongsvariationerna under året och produkternas känslighet, säger Jonas.

Under de senaste åren har tydliga KPIer formulerats för logistiken och ett arbete med att utveckla och vässa distributionen pågår löpande.

Färska plantor på hösten

Förutom vårens flöde av vinterlagrade plantor så är även leveransprocessen av färska plantor en utmaning. Dessa kallas för höstplantor och kommer färska direkt från någon av plantskolorna, vilket innebär att de kräver en mycket mer omsorgsfull behandling.

– Cirka 20 miljoner färska plantor levereras ut under juni till oktober, och då ska plantan vara färdig för att sättas i backen. Det är då svårt att förutse när den är leveransklar eftersom det beror på en rad olika faktorer, särskilt på sol och nederbörd. Dessutom ska våra packlinjer köras i gång och trimmas in, och de färska plantorna behöver hanteras varsamt och helst planteras omedelbart och senast inom några dagar för att må bra, förklarar Jonas.

När en fryst eller färsk skogsplanta väl är i jorden är det starten på en process som pågår i decennier. Så lång tid tar det nämligen för en liten planta att växa till ett avverkningsbart träd.

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde i Sveaskog, med kapacitet att producera upp till 140 miljoner skogsplantor per år vid sina fem plantskolor från Kalmar i söder till Sollefteå i norr. Verksamheten sysselsätter 120 anställda och omsätter ca 400 miljoner kronor per år.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »