Längre leveranstider och höga råvarupriser pressar industrin

Leveransstörningar och stigande rå- och insatsvarupriser till följd av coronapandemin påverkar många större tillverkningsföretag. Sju av tio företag märker av negativa effekter på verksamheten och lika många planerar att höja försäljningspriserna visar en undersökning som genomfördes i juni i samband med PMI Inköpschefsindex.

I stort sett samtliga större tillverkningsföretag som ingår i Inköpschefsindex, 200 stycken, uppger att leveranstiderna från deras leverantörer har blivit längre. Samtidigt har stigande råvaru- och insatsvarupriser ökat behovet av att höja försäljningspriserna, något som sju av tio företag planerar att göra.

– Aldrig tidigare i Inköpschefsindex snart 30-åriga historia har vi sett en så stor andel företag som rapporterar om högre insatsvarupriser. Det gäller alltifrån stål, plaster, gummi, wellpapp och lösningsmedel till transporttjänster, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

Sjuttio procent av de tillfrågade företagen uppger att leveransstörningarna har negativa effekter på verksamheten. 16 procent av företagen har därför reviderat ned sina produktionsplaner för det närmaste halvåret.

– Majoriteten av företagen har hittills inte förändrat sina produktionsplaner, men risken för att fler reviderar ned produktionsplanerna ökar om bristen på rå- och insatsvaror blir bestående eller förvärras, säger Jörgen Kennemar.

Under coronapandemin har flera utbudsstörningar inträffat, till exempel brist på containrar och stängda kinesiska hamnar. Det har drivit upp leveranstiderna och gjort det viktigare att se över och säkra företagets inköp.

– Att löpande se över och säkra inköpen är dessutom fortsatt viktigt för att möta klimatutmaningarna. Ökad geografisk närhet till leverantörer för kortare transportdistanser, flera alternativa leverantörer för att minska sårbarheten vid leveransstörningar, alternativa rå- och insatsvaror i produktionen och effektivisering av produktionsprocessen är områden som företagen kan se över för att säkra leveranserna och minska företagets miljöpåverkan.

Fler nyheter

DHL har levererat 1 miljard doser Covid-19-vaccin

Sedan december 2020 har DHL skickat en miljard vaccindoser till mer än 160 länder i kampen mot Covid-19. Pandemin har blivit den största globala hälsokrisen på över ett sekel. Regeringar, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter har fokuserat på att begränsa viruset, påskyndat vaccinationsprogram för att hålla befolkningen säkra och sett till att ekonomier återhämtar sig snabbt.

Läs mer »

SCE #4 2021

Tema: Supply Chain Network Design. Planering och Optimering Supply Chain Design på frammarsch Högkonjunktur för strategisk supply chain-utveckling Äntligen får supply chain och logistik toppledningens uppmärksamhet Kompetenskrav för framgångsrik omnikanallogistik Hur mycket effektivare blir citylogistiken av stadsterminaler? Och som vanligt mycket annat!

Läs mer »