Längre leveranstider och höga råvarupriser pressar industrin

Leveransstörningar och stigande rå- och insatsvarupriser till följd av coronapandemin påverkar många större tillverkningsföretag. Sju av tio företag märker av negativa effekter på verksamheten och lika många planerar att höja försäljningspriserna visar en undersökning som genomfördes i juni i samband med PMI Inköpschefsindex.

I stort sett samtliga större tillverkningsföretag som ingår i Inköpschefsindex, 200 stycken, uppger att leveranstiderna från deras leverantörer har blivit längre. Samtidigt har stigande råvaru- och insatsvarupriser ökat behovet av att höja försäljningspriserna, något som sju av tio företag planerar att göra.

– Aldrig tidigare i Inköpschefsindex snart 30-åriga historia har vi sett en så stor andel företag som rapporterar om högre insatsvarupriser. Det gäller alltifrån stål, plaster, gummi, wellpapp och lösningsmedel till transporttjänster, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

Sjuttio procent av de tillfrågade företagen uppger att leveransstörningarna har negativa effekter på verksamheten. 16 procent av företagen har därför reviderat ned sina produktionsplaner för det närmaste halvåret.

– Majoriteten av företagen har hittills inte förändrat sina produktionsplaner, men risken för att fler reviderar ned produktionsplanerna ökar om bristen på rå- och insatsvaror blir bestående eller förvärras, säger Jörgen Kennemar.

Under coronapandemin har flera utbudsstörningar inträffat, till exempel brist på containrar och stängda kinesiska hamnar. Det har drivit upp leveranstiderna och gjort det viktigare att se över och säkra företagets inköp.

– Att löpande se över och säkra inköpen är dessutom fortsatt viktigt för att möta klimatutmaningarna. Ökad geografisk närhet till leverantörer för kortare transportdistanser, flera alternativa leverantörer för att minska sårbarheten vid leveransstörningar, alternativa rå- och insatsvaror i produktionen och effektivisering av produktionsprocessen är områden som företagen kan se över för att säkra leveranserna och minska företagets miljöpåverkan.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »