Lars Persson: ”Vi behöver en e-handel som gör skillnad – genom hela leveranskedjan”

Postnords E-barometer för andra kvartalet 2021, som släpptes i september, visar bland annat att trots den historiskt höga tillväxten vi såg inom e-handeln under 2020 växte branschen med 16 procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt uppger 72 procent av e-handlarna att de haft problem med att få fram varor till sina kunder. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar siffrorna utifrån ett transport- och logistikperspektiv.

När Postnord presenterade siffrorna för andra kvartalet 2020, för ett år sedan, så var det ett historiskt ögonblick för svensk e-handel. Aldrig tidigare hade e-handeln växt så kraftigt under ett enskilt kvartal. Detta gjorde att många trodde att e-handeln skulle minska under 2021 till följd av coronapandemins avveckling. Det kan därför anses häpnadsväckande när Postnord nu, ett år senare, rapporterar en tillväxt för svensk e-handel på 16 procent jämfört med samma period 2020. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes kommenterar siffrorna. 

– Vi ser idag ett ökat tryck på att säkerställa hållbara hem- och butiksleveranser, på en nivå som vi inte hade kunnat förutse för bara ett och ett halvt år sedan. Även om Sverige är en mogen e-handelsmarknad finns det därför fortsatt mycket att göra. Leverantörerna måste se över sina logistiklösningar, vad de har för ruttplaneringslösning och anpassa dem efter kundernas nya beteendemönster, säger Lars Persson.  

Ökat intresse för e-handel men bristande leveransupplevelser

Samtidigt som e-handeln växer uppger 72 procent av e-handlarna att de har haft problem med att få fram varor till sina kunder. Liknande siffror går att hitta i undersökningen Consumer Online Delivery Experiences, som har genomförts av SAPIO under juli 2021 på uppdrag av Descartes. Undersökningen visar bland annat att trots det stora intresset för e-handel är det sällan kunderna är helt nöjda med leveranserna. Endast 10 procent av de nordiska konsumenterna angav att de alltid är nöjda med leveransservicen vid onlinebeställningar. En slutsats som kan dras från undersökningen är att återförsäljare måste ta kontroll över hela köpupplevelsen för att kunna möta konsumenternas förväntningar på hållbara och smarta transporter. 

– Att lägga beställningar online har blivit en ny vana och kommer fortsätta dominera. Vår undersökning, liksom Postnords senaste E-barometer, visar att leveransupplevelsen har en avgörande roll för beställningsprocessen. Återförsäljare som tar äganderätt över hela processen och optimerar leveransen har möjlighet att förändra kunduppfattningen, driva merförsäljning och i slutändan locka kunder från konkurrenter med sämre valmöjligheter. Vi behöver skapa en e-handel som gör skillnad, genom hela leveranskedjan, säger Lars Persson. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »