Lekolar plockar effektivare med robotar

Lekolar, som är en marknadsledande leverantör av utbildningsmaterial till förskolor och skolor i Norden, effektiviserar sin plockeffektivitet med hjälp av robotsystemet AutoStore, levererat av Element Logic. Byggstart planeras till slutet av 2024 och driftstart under Q1 2025.

Efter nio utbyggnader av bolagets i huvudsak manuella lager, svårigheter att hantera säsongstoppar och en ambition att förbättra arbetsmiljön har Lekolar nu fattat beslut om att investera i en AutoStore från Element Logic.

– Förutom att hålla vårt kundlöfte med korta leveranstider och effektivitet är även skalbarhet, driftsäkerhet och korta upplärningstider viktigt för oss, i kombination med avsevärt mindre risker för felplock så föll vårt val av plocklösning på Autostore, säger Thomas Bertdahl, projektledare på Lekolar.  

1 500 orderrader per timme
Med 69 000 lådor, 50 robotar, 8 plockportar, och 4 inlagringsportar, samt en sorteringsanläggning, är AutoStore-systemet designat för flexibilitet och skalbarhet. I installationen ingår även ett bansystem som placeras på ett entresolplan, vilket möjliggör en effektiv användning av lagerutrymmet. Genom den nya installationen beräknas Lekolar kunna hantera upp till 1 500 orderrader per timme över två skift.

– Lekolars investering i AutoStore innebär att man framtidssäkrar såväl leveranssäkerhet som arbetsmiljö. Nu får man en av regionens modernaste logistikanläggningar och systemet är skalbart, så man kommer även kunna utöka i takt med framtida behov, säger Rickard Kvist, Sales Manager på Element Logic Sverige.

Fler nyheter

Paketindex: Den gränsöverskridande e-handeln har ökat med 46 procent

Transportföretagen har nyligen publicerat en ny upplaga av Paketindex som redovisar statistik om svenska e-handelsleveranser. Paketindex för kvartal 1 2024 visar att antalet skickade paket till konsumenter ökade med 9,5 procent jämfört med samma period förra året och gränsöverskridande flöden ökade med hela 46 procent.

Läs mer »