Leveransboxar som effektiviserar vården

Det ska bli enklare, mer tillgängligt och tryggt för patienterna när Aleris och iBoxen börjar erbjuda smarta leveransboxar i nytt, unikt samarbete med fokus på utredning och behandling av sömnapné.

Vid Aleris sömnapnémottagning är det nu möjligt för patienter att själva välja hur man föredrar att komma i kontakt med vården. Nu kan patienterna enkelt och bekvämt hämta, och framöver även returnera, sin utrustning vid utredning och behandling av sömnapné via en leveransbox. Sedan tidigare är det möjligt att hämta och lämna sin utrustning efter besök på mottagningarna.
– Vi vill göra det enklare. Patienter kan nu välja när och hur man vill hämta sin utrustning vid utredning och behandling av sömnapné. Det ger en ökad tillgänglighet och trygghet för patienten att veta att det finns flera sätt att vara delaktig i sin egen vård, säger Mikael Lindh, affärsområdeschef på Aleris.

iBoxens infrastruktur av smarta leveransboxar är ursprungligen framtagna för att hämta, returnera och skicka paket. Genom att nyttja boxarna och utveckla den digitala tekniken har iBoxen tillsammans med Aleris tagit fram en ny säker lösning som ökar samverkan mellan patienten och vården. För att hämta och lämna något i boxen krävs att personen legitimerar sig via mobilt BankID.
– För tio månader startade vi bygget av ett nytt, rikstäckande nät med leveransboxar utomhus – tillgängliga för alla dygnet runt. Det finns ett stort intresse kring vår lösning och flera spännande användningsområden har dykt upp. Det känns riktigt bra att vi så snabbt kunnat hitta en smidig och bekväm lösning för Aleris och deras patienter, säger Tim Jörnsen, vd på iBoxen.

Utplaceringen av de första boxarna är startskottet på ett unikt samarbete. Aleris och iBoxen är först ut och ensamma i Sverige med att nyttja smarta leveransboxar inom specialistvården. Lösningen med boxar ger patienterna fler fördelar. Förutom att spara tid behöver inte starten på utredning och behandling av sömnapné begränsas till mottagningens öppettider eller särskilda drop-in tider. iBoxens leveransboxar står utomhus och med det är infrastrukturen tillgänglig dygnet runt, året om.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »